Klimaat: maatregelen in 2021

15 oktober 2020 (8:15)

De ene na de andere klimaatmaatregel komt op ons af. Hoe houd je overzicht en welke zijn belangrijk voor jou? Klimaatmaatregelen en regelingen waar je in 2021 mogelijk mee te maken krijgt.   Groener rijden, energie besparen en materialen hergebruiken. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ook in de toekomst genoeg grondstoffen te [...]

De kabinetsplannen voor 2021

17 september 2020 (8:38)

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in [...]

Duurzame plannen m.i.v. 2021

17 september 2020 (8:09)

Recent presenteerde het kabinet de begroting voor 2021. Welke maatregelen kun jij als duurzame ondernemer verwachten? € 20 miljard in Nationale Groeifonds € 60 miljoen per jaar voor duurzame innovatie  € 40 miljoen voor circulaire economie Invoering CO2-taks voor industrie Subsidies duurzaam energiegebruik beschikbaar Tegemoetkoming voor gebruik energiebesparende technologie Nieuwbouw moet (vrijwel) energieneutraal Statiegeld op plastic [...]

Vragen over het nieuwe UBO-register

10 september 2020 (16:47)

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO’s gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Wat weten we nu al over UBO’s en het UBO-register? [...]

Steun zelfstandigen verlengd in Tozo 3

29 augustus 2020 (7:10)

Kabinet geeft gehoor aan oproep zelfstandigenorganisaties Vandaag heeft het kabinet bekendgemaakt hoe door coronamaatregelen getroffen zelfstandigen in de komende 9 maanden na 1 oktober door de overheid zullen worden ondersteund, zodat zij straks weer op eigen benen in hun inkomen kunnen voorzien. Het kabinet reageert daarmee positief op de eerdere brief van stichting ZZP Nederland [...]

Ambtshalve vermindering

17 augustus 2020 (11:40)

De aangifteperiode is inmiddels weer verstreken en de eerste definitieve aanslagen over het jaar 2019 vallen al op de mat bij uw klanten. Het kan voorkomen dat u een fout hebt gemaakt in de aangifte of iets vergeten bent toe te passen. Wat zijn dan de mogelijkheden om de aangifte te wijzigen? Zolang de aanslag [...]

Import van auto’s en auto-onderdelen

12 augustus 2020 (8:00)

Wil je voor je bedrijf een auto, bestelbus, vrachtwagen, touringcar of onderdelen daarvan importeren? Of je ze nu uit een ander land binnen de Europese Unie haalt of daarbuiten, je hebt altijd te maken met kentekenregistratie, belastingen zoals bpm, producteisen en productaansprakelijkheid. Auto’s voor je eigen bedrijf importeren of er mee handelen maakt hierbij geen [...]

Schulden: schuldregeling of faillissement?

16 juli 2020 (9:25)

Je kunt je leveranciers niet meer betalen en openstaande schulden niet meer aflossen. Welke mogelijkheden heb je dan? Schuldhulpverlener en mkb-adviseur Wim van Schie vertelt over schuldregelingen en faillissement. Zijn belangrijkste advies: “Trek op tijd aan de bel”. Schulden kunnen snel oplopen. Wim van Schie heeft veel te maken met ondernemers met schuldenproblematiek. Hij ziet [...]

Opleggen aanslag inkomstenbelasting 2019 vertraagd

29 juni 2020 (6:15)

Het lukt de Belastingdienst niet om iedereen die vóór 1 april aangifte Inkomstenbelasting (IB) 2019 deed, vóór 1 juli bericht te sturen. Daarover stuurt de Belastingdienst een aantal mensen een brief met dagtekening 30 juni. U hoeft niets voor uw klant te doen. Normaal gesproken geeft de Belastingdienst vóór 1 juli bericht over de afhandeling [...]

TOFA: 1.650 euro bruto voor flexwerkers

27 juni 2020 (17:24)

Er is een noodsteunregeling voor flexwerkers. Met deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunnen werknemers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van 1.650 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020.   De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Met deze regeling [...]