Personal coaching

Wat is personal coaching ?
Bij personal coaching worden je sterke en minder sterke kanten gespiegeld, wordt je je bewust waardoor processen in je leven vaak gaan zoals ze gaan. Personal coaching helpt je bij het (her)vinden van je kracht, je kwaliteiten, motivatie en levensdoelen.  Personal coaching  helpt je grip te krijgen en te houden op je leven en je business, helpt je te excelleren, doelen te stellen en die te verwezenlijken.

Voor wie is personal coaching bedoeld ?
Voor alle mensen die (verder) willen groeien en bereid zijn te investeren in zichzelf.

Voorbeelden van mogelijke persoonlijke en zakelijke doelen:
- Hogere rendementen, winsten,  betere prestaties
- Meer grip op en/of inzicht in financiële zaken
- Balans tussen controleren en delegeren, beter managen
- Inzicht in eigen (dis)functioneren, overkomen en/of de wijze waarop processen verlopen
- Meer structuur, rust en regelmaat in het leven en/of zakelijke processen
- Ontdekken en/of benutten van eigen talenten en kwaliteiten
- Leren omgaan met tegenslagen, (her)vinden van eigen kracht, zetten van (levens)doelen
- Herkennen en veranderen van belemmerende overtuigingen
- Verkrijgen van meer zelfvertrouwen, overwinnen van angst(en)
- Omgaan met stress, leren loslaten, ontspannen, relativeren, accepteren

Een coachingstraject start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. geïnventariseerd wat er “speelt” en waaraan behoefte is.  Ook wordt de feitelijk hulpvraag helder gemaakt en worden doelen vastgesteld. Het intakegesprek geeft mij als coach ook inzicht op welke wijze we het beste aan de slag kunnen gaan. Op basis van de verkregen inzichten kan er dikwijls al een indicatie worden gegeven van het aantal te verwachten sessies. Soms leiden één of twee sessies al tot het gestelde doel. Soms ontstaat er een contact waarin in eerste instantie één of twee wekelijks en later met wat grotere tussenpozen coaching gesprekken plaatsvinden.

“The greatest revolution of my life is the discovery that individuals can change the outer aspects of their lives by changing the inner attitudes of their minds” (Albert Einstein)