De tarieven

AD-Vis streeft er naar zijn tarieven aantrekkelijk en betaalbaar te houden.

Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven voor onze werkzaamheden:

Loon- en personeelsadministratie
- Het uurtarief hiervoor is € 40,00.

Boekhouding, archivering (en reisuren)
- Het uurtarief hiervoor is € 36,50 (en € 0,30 per gereden km)

Advisering, rapportages, fiscale werkzaamheden e.d.
- Het uurtarief hiervoor is € 52,00

Interim management, mediation en personal coaching
- Prijs in overleg

* Indien er onduidelijkheden zijn over onze tarieven, lichten wij u deze vanzelfsprekend graag toe.

AD-Vis wil graag open en transparant zijn. Alle gewerkte uren worden daarom per gewerkte dag gespecificeerd.