10 belangrijkste duurzame subsidieregelingen 2021

17 februari, 2021 (16:30)

Wil je als mkb’er elektrische bedrijfsauto’s aanschaffen? Ben je zzp’er en denk je erover om een warmtepomp te installeren? Of ben je als bestuurder van een sportvereniging van plan een nieuwe, energiezuinige accommodatie te bouwen? We zetten de belangrijkste duurzame subsidieregelingen op een rij.

Voor een eerste selectie geven we hier een overzicht van de meest interessante duurzame subsidieregelingen voor ondernemers in 2021.

1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)  

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, voor isolatiemaatregelen of voor de aansluiting op een warmtenet. Ondernemers (zowel mkb als zzp) kunnen de subsidie daarnaast inzetten voor het plaatsen van een windturbine of zonnepanelen.

2. Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen of energiezuinige nieuwbouw willen realiseren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).

3. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken of in de verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat geldt ook voor ondernemers die gebruikmaken van duurzame energie.

4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) & afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) leveren belastingvoordeel op voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en in duurzame en circulaire bouw.

5. Milieu-investeringsaftrek voor elektrisch rijden

Ondernemers die elektrische auto’s aanschaffen, kunnen gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met ingang van 2021 kan een ondernemer maximaal 10 elektrische personenauto’s per jaar aanmelden.

6. Korting op bijtelling voor auto’s op zonne-energie

Voor auto’s op zonne-energie geldt vanaf 1 juni 2021 een korting op de bijtelling. Deze korting is 10% op de bijtelling over de volledige aanschafwaarde van de auto. De korting op de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden, daalt dit jaar van 14% naar 10%.

7. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Vanaf dit jaar zijn er vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++) subsidies beschikbaar voor gebruik en opwekken van duurzame energie. Ondernemers kunnen onder meer subsidie aanvragen voor de inzet van technologie om hun CO2-uitstoot te verlagen.

8. € 60 miljoen per jaar voor duurzame innovatie

Het kabinet stelt tot 2030 jaarlijks € 60 miljoen beschikbaar voor pilots en innovatieve projecten om de CO2-uitstoot terug te dringen.

9. € 40 miljoen voor circulaire economie

Er is in 2021 € 40 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe technieken die de circulaire economie bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van producten die makkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en volledig hergebruikt.

Lees de reactie hierop van Patty Zuidhoek (Directeur Zakelijke Relaties van Triodos Bank) en Triodoseconoom Hans Stegeman

10. Het Klein Krediet Corona (KKC) van Triodos Bank

Is je bedrijf getroffen door de coronacrisis en heb je tijdelijk extra geld nodig? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de regeling Klein Krediet Corona (KKC) die Triodos Bank samen met de overheid heeft opgesteld. Hoewel geen duurzame subsidieregeling, is de KKC wel belangrijk in deze onzekere tijden.

Meer duurzame subsidieregelingen

Wil je meer informatie over duurzame subsidieregelingen? Kijk dan op: