10 subsidies/regelingen om in 2019 te verduurzamen

15 januari, 2019 (09:08)

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor ondernemers die in 2019 met de energietransitie en verduurzaming aan de slag gaan. Daarom hebben wij de belangrijkste overheidssubsidies en -regelingen voor jou op een rij gezet.

Verduurzaming bedrijfspand en energiegebruik

Je bedrijfspand verduurzamen: ondernemers willen vaak wel, maar schrikken terug vanwege het gedoe. Dat merkte Thomas Rhee, relatiemanager voor het MKB bij Triodos Bank, eerder op in een interview. “Jammer en onnodig”, stelt hij. “Energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak terug via een lagere energierekening.”

Weet je welke stappen je wil zetten? Dan kan je met de Subsidiewijzer op zoek naar passende subsidies. De volgende subsidies en regelingen zijn in ieder geval het onderzoeken waard:

1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen die te vinden zijn op de energielijst 2019, kunnen een deel van de investering aftrekken van de fiscale winst via de EIA.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL

Ben je van plan om te investeren in verduurzamingsmaatregelen die niet direct met energie te maken hebben, maar bijvoorbeeld met water- en grondstoffengebruik? Dan kunnen de MIA en VAMIL van pas komen. Ook hier geldt: de bedrijfsmiddelen moeten op de Milieulijst 2019 om in aanmerking te komen voor deze regeling.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA geldt voor alle investeringen in bedrijfsmiddelen (en dus ook duurzame bedrijfsmiddelen).

4. Innovatiesubsidies

Subsidies op het gebied van innovatie: ben je van plan om dit jaar te innoveren op het gebied van duurzaamheid, milieu of klimaat? Dan is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wellicht interessant. Voor mkb’ers kan de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) interessant zijn en op Europees niveau is LIFE het onderzoeken waard.

 

Zelf duurzame energie opwekken

Ben je in 2019 van plan om zelf duurzame energie op te wekken? Ook dan loont het om relevante subsidies en regelingen te onderzoeken. De EIA is bijvoorbeeld toepasbaar op investeringen in verschillende vormen van duurzame warmte en elektriciteit. Maar onderstaande subsidies kunnen je ook helpen om jouw duurzame energieproject van de grond te krijgen:

1. Stimulering Duurzaam Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en instellingen die zelf hernieuwbare energie gaan produceren, kunnen hun project aanmelden voor SDE+. Vijf categorieën van duurzame energieproductie maken kans: biomassa, geothermie, waterkracht, wind op land en zonne-energie. Wind op zee heeft een eigen subsidiepotje.

2. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De ISDE dient als steuntje in de rug op het gebied van duurzame warmte en alternatieven voor aardgas.

3. Demonstratie energie-innovatie (DEI)

De DEI is van oudsher gericht op energie-innovaties, maar dat verandert in 2019. Door de gestelde doelen in het Klimaatakkoord, verschuift het accent naar technologieën en innovaties gericht op CO2-reductie.

 

Duurzame transport en mobiliteit

Verduurzamen van transport en mobiliteit binnen je eigen onderneming hoeft helemaal niet duur te zijn. De fiets pakken, reizen met het openbaar vervoer, online vergaderen; het zijn slechts enkele voorbeelden van simpele en goedkope oplossingen om het aantal vervuilende kilometers binnen je bedrijf terug te dringen. Veel ondernemers maken hier al actief werk van.

Wil je grotere slagen maken in 2019? Dan is de aanschaf van elektrische auto’s of andere duurzame vervoersmiddelen natuurlijk interessant. Dat vraagt wel om forse investeringen. Onderzoek daarom goed welke financiële voordelen voor jou van toepassing kunnen zijn.

De eerder genoemde Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bijvoorbeeld toepasbaar op bedrijfsmiddelen als waterstofpersonenauto’s en elektrische (bestel)auto’s, terwijl de Energie-investeringsaftrek (EIA) relevant is voor investeringen op het gebied van transport. Andere regelingen en voordelen die interessant zijn:

1. Regionale subsidies

Ook gemeenten, regio’s of provincies kunnen financiële voordelen bieden op het gebied van elektrisch vervoer. Zoek dus vooral uit of dergelijke voordelen in jouw buurt bestaan.

2. Vrijstellingen

Eigenaren van elektrische auto’s kunnen rekenen op verschillende financiële voordelen vanuit de overheid. Zo zijn ze vrijgesteld van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook de energiebelasting voor openbare laadpalen ligt lager.

3. DKTI-Transport

Investeer je dit jaar in transportoplossingen met geen of een lage CO2-uitstoot? Dan kan DKTI-transport van pas komen.