5 veelgebruikte subsidies en regelingen

29 september, 2021 (05:12)

Je kunt wel wat extra financiële ruimte voor je onderneming gebruiken. Naast eigen geld en externe financiering, zijn er subsidies en overheidsregelingen. De volgende 5 regelingen komen dan van pas. Ontdek hoe ze jou geld op kunnen leveren.

1. Ondernemersaftrek

Met de verschillende onderdelen van de Ondernemersaftrek betaal je minder inkomstenbelasting. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kun je een of meer onderdelen toepassen. De Ondernemersaftrek bestaat uit Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek (verhoging zelfstandigenaftrek voor starters), WBSO (Wet Speur en Ontwikkelingswerk voor Innovatie), Meewerkaftrek, Stakingsaftrek en Stakingslijfrenteaftrek. Bekijk welke aftrekposten je nog meer kunt gebruiken.

2. Klimaatsubsidie: milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaf trek (MIA) investeer je voordelig in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hierbij trek je een percentage van de investeringskosten af van je fiscale winst. Je betaalt dan minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De MIA onderscheidt nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36. Vanaf 1 januari 2022 stijgen deze naar 27, 36 en 45. In combinatie met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) is je belastingvoordeel ruim 14%. De MIA geldt bijvoorbeeld voor nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur en circulaire kantoorgebouwen of woningen.

3. Subsidie voor je groene bestelauto

Via de SEBA-regeling krijg je maximaal 5.000 euro korting als je een nieuwe elektrische bestelwagen koopt of leaset. De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s, kun je combineren met andere regelingen zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor extra voordeel. Bekijk het rekenvoorbeeld.

4. STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

Volg je zelf of volgen jouw medewerkers een cursus, training of opleiding? De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Jij of je medewerkers vragen de subsidie zelf aan. De hoogte hangt af van de kosten en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar. Naar verwachting stopt de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 en geldt de STAP-subsidie per 1 maart 2022. Subsidie voor scholing in januari en februari 2022 verleent de overheid waarschijnlijk met terugwerkende kracht.

In 2021 kun je scholingsuitgaven nog als korting in de inkomstenbelasting opgeven. Er geldt een drempel van 250 euro en een maximumaftrek van 15.000 euro. Ontdek meer subsidies voor scholing van jezelf of personeel.

5. Uitkeringen voor zelfstandigen

Voor een aantal situaties zijn er uitkeringen voor ondernemers. Bij tijdelijke financiële problemen is er de BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). Naast een uitkering biedt de BBZ ook krediet voor starters en langer gevestigde ondernemers. Bij zwangerschap kun je gebruikmaken van de uitkering Zelfstandig en Zwanger via het UWV. Voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ondernemers is er de IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).