Aantal kindregelingen wordt fors verminderd

5 september, 2013 (15:44)

Het kabinet wil het aantal regelingen voor ouders met kinderen fors terugdringen. Van de huidige 11 blijven er nog 4 over. Dit moet een bezuiniging van 800 miljoen euro opleveren.

4 regelingen

De kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan.

De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek levensonderhoud kinderen, worden samengevoegd met de bovengenoemde of afgeschaft. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer.

Doel

 De regelingen die Asscher overeind wil houden, hebben twee doelen: ze moeten iets doen aan de armoedeval of het ouders mogelijk maken aan het werk te gaan of te blijven. De armoedeval houdt in dat ouders die een uitkering hebben, slechter af zijn als ze een baan aanvaarden omdat ze dan een subsidieregeling kwijtraken.

Gevolg

Het gevolg van zijn voorstellen is dat ouders met een uitkering er iets op achteruitgaan, terwijl werkende ouders er in sommige gevallen flink op vooruitgaan. Volgend jaar bekijkt de minister of er sprake is van ongewenste koopkrachteffecten, zodat hij nog tijdig kan bijsturen.

Kinderbijslag

Asscher onderstreepte in een toelichting dat het kabinet de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk zal maken. Daarover is de afgelopen maanden wel gespeculeerd, maar deze maatregel heeft nooit in zijn bedoeling gelegen, zei de minister.

Wel wil hij een vereenvoudiging van de kinderbijslagregeling. Vanaf juli volgend jaar gaat het bedrag stapsgewijs omlaag voor oudere kinderen. Uiteindelijk is er nog maar sprake van één bedrag. Tegenover de verlaging van de kinderbijslag staat dat het kindgebonden budget omhoog gaat.