Aftrek studiekosten en scholingsuitgaven 2017-2018

20 februari, 2017 (11:18)

In 2017 zijn studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar, in 2018 waarschijnlijk niet meer, dus haal indien mogelijk uw studie(kosten) naar voren.

Aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven in 2017

De verplichte kosten voor uw studie en scholing kunnen alleen aftrekbaar zijn als u de uitgaven doet voor uw loopbaan of beroep. De eis dat het een opleiding moet zijn voor uw (toekomstige) baan is een harde eis, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin u zomaar interesse hebt. En er zijn meer voorwaarden:

  • Omdat de drempel 250 euro bedraagt, moeten uw scholingsuitgaven meer dan 250 euro in een jaar bedragen. Het maximale bedrag dat in 2017 in aanmerking komt is € 15.000.
  • Onder de verplichte studiekosten die aftrekbaar zijn kunnen vallen het te betalen cursusgeld en examengeld. Ook aftrekbaar zijn de verplichte boeken en readers, leermiddelen en dingen die u tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Grotere investeringen zijn in een paar jaar tijd aftrekbaar, daarbij rekening houdend met een restwaarde.

Welke studiekosten en scholingsuitgaven zijn in 2017 niet aftrekbaar?

Niet aftrekbaar is de aangeschafte pc of laptop (tenzij u deze als ondernemer aankoopt…). Niet aftrekbaar zijn de uw reis- en verblijfskosten. Niet aftrekbaar zijn uw kosten van levensonderhoud.