Ambtenaar snapt steeds minder van wetgeving

26 maart, 2013 (14:12)

Steeds vaker is voor zowel lager als hoger opgeleide burgers de wet- en regelgeving volstrekt onduidelijk. Maar zelfs ambtenaren en professionals die daarmee regelmatig te maken hebben, lukt het niet altijd meer de regels uit te leggen. Mede daardoor neemt de spanning tussen burgers en de overheid toe. Dat stelt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn jaarverslag over 2012.

In gesprek met belastingadviseurs

Brenninkmeijer ondervroeg bijna 2000 mensen die namens hun cliënten veel contact hebben met de overheid zoals advocaten en belastingadviseurs. Ook hield hij met een aantal van hen rondetafelgesprekken. “Er leeft een flinke verontwaardiging tegen de overheid. De rode draad in de reacties is dat de regelgeving niet meer valt uit te leggen, niet aan ondernemers en zeker niet aan burgers. Zelfs niet door intermediairs, die hun klanten nu maar moeten zeggen dat ze het maar gewoon moeten aannemen.”

Cijfers

De ombudsman ontving bijna 30.000 telefoontjes en e-mails van burgers en ruim 15.000 klachten. De klachten gingen voor 89% over de overheid. Het merendeel (83%) werd opgelost door een interventie. In de 209 rapporten kreeg driekwart van de klagers geheel of gedeeltelijk gelijk. De meeste oordelen gingen over het gebrek aan eerlijkheid en betrouwbaarheid van de overheid

De ombudsman zag vorig jaar het aantal klachten over de overheid opnieuw toenemen. Brenninkmeijer kreeg in 2011 zo’n 14.000 bezwaren. Afgelopen jaar waren dat er meer dan 15.000.

Belastingdienst

Vooral de kritiek van de burger op de Belastingdienst nam toe (met 31 procent). Maar ook over uitkeringsinstantie UWV en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) werd flink meer geklaagd. De stijging komt vooral doordat steeds meer mensen door de crisis in de financiële problemen komen. Daar staat tegenover dat de overheid door dezelfde crisis steeds verder inkrimpt en de kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers toe afneemt, concludeert Brenninkmeijer.

In de enquête gaf 77 procent van de ondervraagden aan dat de kwaliteit van de dienstverlening is afgenomen.