Belastingdienst: veranderingen voor ondernemers in 2013

15 november, 2012 (19:29)

De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd wat er verandert voor ondernemers in 2013. Een aantal voorgenomen veranderingen moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Voor nieuwe personenauto’s wordt alleen nog bpm berekend over de CO2-uitstoot. Meer over deze wijzigingen leest u vanaf 1 december op Belastingdienst.nl, bij ‘Belasting personenauto’s en motorrijwielen’.

Woon- werkverkeer (forensentaks)

Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Lees ook Mogelijk bestedingsvrij overgangsrecht levenslooptegoed

Digitaal aanleveren financiële gegevens

Met SBR (Standard Business Reporting) levert u op een standaardmanier financiële gegevens aan bij de Rijksoverheid. Meer hierover leest u in het themadossier SBR.

Invoering verhuurderheffing

Bent u eigenaar van meer dan 10 woningen en verhuurt u die woningen? Dan krijgt u te maken met een verhuurderheffing. De eerste aangifte moet u doen voor 1 oktober 2013 Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

In de loop van 2013 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt. Zie ook: Weekers: ‘Geen wettelijke definitie zzp’er’

Assurantiebelasting

Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21%. Dit was 9,7%.

Accijns en verbruiksbelastingen

Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt per 1 januari 2013. Voor scheepvaart die geen pleziervaart is, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. De accijns op alcohol en tabak wordt verhoogd, en de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt.

Verpakkingenbelasting verdwijnt

De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing van deze bijdrage verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen. Meer hierover leest u op afvalfondsverpakkingen.nl.

Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekenen wij rente vanaf 1 juli 2013. Zie ook: Heffingsrente wordt belastingrente van minimaal 8%.

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013. In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:

  • de gevolgen van de Wet uniformering loonbegrip
  • de veranderingen in de premiekortingen
  • de veranderingen in de aangifte loonheffingen