Belastinghervormingen in regeerakkoord

15 oktober, 2017 (12:08)

Inkomstenbelasting

Winsten van onder andere zzp’ers, ondernemers in een eenmanszaak, vennootschap onder firma en maatschap zijn net als looninkomsten belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

  • In plaats van de huidige vier schijven komen er vanaf 2019 twee schijven. Inkomens tot € 68.800 worden belast met het basistarief van 36,93%. Over het meerdere geldt een toptarief van 49,5%.
  • Het tarief voor aftrekposten in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2020 afgebouwd. In vier jaarlijkse stappen van 3% gaat de aftrek naar het nieuwe basistarief van 36,93%. Valt de top van uw inkomen nu in belastingschijf 2 of hoger? Dan heeft deze afbouw bijvoorbeeld een lagere hypotheekrenteaftrek tot gevolg. Het effect van de zelfstandigenaftrek gaat ook omlaag.
  • Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. De algemene heffingskorting gaat in 2021 met circa € 350 omhoog. De maximale arbeidskorting wordt circa € 365 hoger.
  • Inkomsten uit aanmerkelijk belang (meer dan 5% aandelenbezit) worden in box 2 belast. Het tarief stijgt naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.
  • In box 3 gaat de belasting op uw spaar- en andere tegoeden meer aansluiten bij het werkelijke rendement. Het van belasting vrijgestelde bedrag gaat omhoog van € 25.000 naar € 30.000.

Vennootschapsbelasting

Winsten van onder andere de besloten vennootschap (bv) zijn belast in de vennootschapsbelasting. Dit gaat voor u veranderen:

  • De huidige belastingtarieven gaan in 2019 met 1% omlaag; in 2020 met 1,5% en in 2021 nogmaals met 1,5%. Vanaf 2021 geldt voor winsten tot € 200.000 een tarief van 16%. Het meerdere is belast met 21%.
  • Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders zijn nu nog belast met 15% dividendbelasting. Deze dividendbelasting vervalt in 2019.
  • De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik, wordt beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Op dit moment mag u nog tot 50% van de WOZ-waarde afschrijven.
  • Verliezen mag u nu nog verrekenen met winsten in de komende 9 jaar. Deze voorwaartse verliesverrekening gaat terug naar 6 jaar.
  • De op Prinsjesdag aangekondigde verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting vervalt. In de eerste schijf blijven winsten tot € 200.000 belast.

Btw

Levert u goederen en diensten waarvoor het lage btw-tarief van 6% geldt? Vanaf 2019 gaat dit lage tarief omhoog naar 9%.