Belastingmaatregelen na 1 juli 2021 vanwege corona

6 juni, 2021 (09:15)

Het demissionair kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen tot en met 30 september 2021. Het bijzonder uitstel van betaling wordt niet verlengd na 1 juli 2021. De openstaande belastingen die zijn ontstaan tijdens de periode dat uw klant bijzonder uitstel had, hoeft hij pas vanaf 1 oktober 2022 te betalen. Uw klant heeft tot 1 oktober 2027 de tijd om deze af te lossen.
U kunt voor uw klant nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet hij weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen.

Geen verlenging

Loopt het bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021 en vraagt u geen verlenging aan? Dan moet uw klant over de periode na het einde van het bijzonder uitstel en vóór 1 juli 2021 de aangiften op tijd betalen. Voorbeeld Uw klant heeft bijzonder uitstel tot maart 2021 en u vraagt geen verlenging aan. Dan moet hij voor de aangiften tussen 1 maart 2021 en 1 juli 2021 op tijd de belasting betalen. Deze betalingen vallen niet meer onder het bijzonder uitstel van betaling.

Let op!

De aangiften moet u altijd op tijd indienen. Ook tijdens de periode dat uw klant uitstel van betaling heeft.

Betalingsregeling

Uw klant kan gebruikmaken van een betalingsregeling voor de openstaande belasting die hij heeft opgebouwd tijdens de periode waarin hij bijzonder uitstel had. Op 1 oktober 2022 begint uw klant met het betalen van deze openstaande bedragen. Hij krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om dit af te lossen en betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst.
Eerder had uw klant van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 de tijd om de openstaande bedragen af te lossen. Dus deze periode was 36 maanden.

Invorderingsrente

Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente die uw klant moet betalen nadat de betaaltermijn is verstreken, verlaagd naar 0,01%.
Normaal gesproken is deze rente 4%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs omhoog naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Meer informatie

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog tot en met 30 juni 2021!Belastingmaatregelen vanwege corona na 1 juliKamerbrief over steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Gerelateerd artikel

Overzichtsartikel: coronavirus