Belastingplannen voor maat­schap, eenmans­zaak, vof en cv

27 september, 2022 (10:47)

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de belangrijkste plannen voor 2023. Lees hier wat er in 2023 verandert op het gebied van belastingen voor de eenmanszaak, vof, maatschap en cv.

Inkomstenbelasting

In de Inkomstenbelasting wordt je persoonlijk inkomen belast. Dat gebeurt in drie boxen:

  • Box 1 inkomen uit arbeid, uitkering, eigenwoningbezit
  • Box 2 inkomen uit aandelenbezit
  • Box 3 inkomen uit sparen, beleggen

Voor elke box komen er wijzigingen aan.

Nadat je in de drie boxen de belasting hebt berekend, gaan daar nog bedragen vanaf. Afhankelijk van je situatie kom je in aanmerking voor heffingskortingen en ondernemersaftrek. Uiteindelijk is het bedrag dat overblijft je te betalen belasting voor dat jaar.

Box 1 Inkomen uit arbeid, uitkering, eigenwoningbezit

Je inkomen in box 1 wordt belast in twee schijven. In 2023 betaal je over je inkomen tot 73.031 euro 36,93% belasting. Vergeleken met 2022 betaal je over een groter deel van je inkomen het lage tarief. En dat lage tarief is ook lager dan in 2022, toen was het 37,10%. Over het meerdere betaal je volgend jaar 49,5% inkomstenbelasting. In box 1 trek je de betaalde hypotheekrente voor je eigen woning af. In 2023 is de aftrek beperkt tot het basistarief van 36,93%.

Box 2 inkomen uit aandelenbezit

In 2023 worden winstuitkeringen door bedrijven waarin je 5% of meer van de aandelen bezit (‘aanmerkelijk belang’) bij jou belast met 26,9% inkomstenbelasting. Dat is gelijk aan het tarief van 2022. In 2024 komen er twee tarieven in box 2. Over bedragen tot 67.000 euro betaal je dan 24,5% en over het meerdere 31%.

Door het aangekondigde hogere tarief van 31% in de tweede schijf kan het interessant voor je zijn om een eventuele dividenduitkering naar voren te halen. Doe je dit al in 2023 dan is dit belast met 26,9% inkomstenbelasting. Toch hoeft dit niet de beste keuze voor jou te zijn. Let op: geld en beleggingen die je naar privé haalt door een dividenduitkering, wordt belast in box 3. Er geldt in box 3 een vrijstelling, maar komt de waarde boven deze vrijstelling dan betaal je hierover box 3-heffing. Overleg met je adviseur wat in jouw situatie verstandig is.

Aanpassingen in de heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op de belasting die je moet betalen. Of je voor een heffingskorting in aanmerking komt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Algemene heffingskorting

Iedereen die in Nederland woont heeft recht op deze heffingskorting. De hoogte van je algemene heffingskorting is afhankelijk van je inkomen in box 1. Vanaf 2025 gaat ook je inkomen in box 2 en box 3 meetellen. Bij het stijgen van je inkomen, daalt de algemene heffingskorting.

In 2023 is de maximale algemene heffingskorting 3.070 euro. Die krijg je bij een inkomen van 22.660 euro. Als je meer verdient, daalt de korting. Bij een inkomen van 73.031 euro krijg je geen algemene heffingskorting meer. De heffingskorting is hiermee hoger dan in 2022 en loopt tot een hoger inkomen door.

Arbeidskorting

Deze korting geldt voor iedereen met inkomen uit arbeid. De maximale arbeidskorting stijgt in 2023 met 792 euro naar 5.052 euro. Die arbeidskorting ontvang je bij een inkomen van 37.626 euro. De arbeidskorting daalt met 6,51% van het meerinkomen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Je komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking als je ouder bent van een kind jonger dan twaalf jaar. De korting is voor de werkende (alleenstaande) ouder of voor de minstverdienende van twee werkende ouders. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2023 maximaal 2.694 euro bij een inkomen van 5.547 euro en daalt met 11,45% van het meerinkomen. Voor kinderen geboren vanaf 2025 is er geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wijzigingen in de ondernemersaftrek

Zelfstandigenaftrek

Werk je minimaal 1.225 uur in je onderneming? Dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden. Dat is fors meer dan de in eerdere jaren aangekondigde afbouw. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog 5.030 euro. De zelfstandigenaftrek bouwt de komende jaren verder af tot 900 euro in 2027. Net als de hypotheekrenteaftrek is de aftrek beperkt tot het basistarief van 36,93%.

Afschaffen van de middelingsregeling

Heb je wisselende inkomens door de jaren heen? Dan betaal je misschien in sommige jaren in box 1 het hoge belastingtarief en gebruik je in andere jaren de ruimte in het lage tarief niet. Door gebruik te maken van de middelingsregeling kun je je inkomen gelijkmatig verdelen over drie jaren. Daardoor kan je inkomen in alle jaren in een lagere belastingschijf vallen.
De middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft. De jaren 2022-2024 zijn hierdoor de laatste jaren waarover middeling mogelijk is. Je kunt middeling aanvragen als de aanslag over de drie jaren definitief is.

Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt

Vanaf 2023 kun je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Zo’n 300.000 ondernemers hebben een FOR op de balans staan. De eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Door het gebruik van de FOR hoefde je over een deel van je winst geen belasting te betalen. De FOR is een belastinguitstel. Met de gereserveerde bedragen kun je bijvoorbeeld een lijfrente aankopen die uitkeert als je met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de uitgekeerde lijfrentetermijnen. Stop je met ondernemen en heb je nog een FOR op de balans staan? Dan moet je belasting betalen over het FOR-bedrag. Lees meer over ondernemerspensioen op Pensioen opbouwen voor ondernemers.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog naar 21 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privé auto, motor of fiets. Als werkgever mag je die 21 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel. Per 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding verder naar 22 cent.

Toeslagen

Zorgtoeslag hoger

Om lage inkomens te compenseren voor de verwachte stijging van de zorgpremie, gaat de zorgtoeslag voor een gezin in 2023 met 613 euro omhoog. De maximale zorgtoeslag wordt hierdoor 264 euro per maand. Je komt in aanmerking voor de zorgtoeslag als je inkomen maximaal zo’n 23.000 euro is. Zorgtoeslag kun je tot 1 september van het volgende kalenderjaar aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Huurtoeslag stijgt

Huur je een woning? De huurtoeslag stijgt in 2023 met 203 euro per jaar. Huurtoeslag vraag je aan voor 1 september van het volgende kalenderjaar bij de Belastingdienst Toeslagen.

Kindgebonden budget

Heb je een kind jonger dan 18 jaar? Afhankelijk van je inkomen kun je recht hebben op kindgebonden budget. Deze toeslag wordt in principe automatisch uitgekeerd door de Belastingdienst. Ontving je niet eerder een toeslag van de Belastingdienst? Vraag het kindgebonden budget dan zelf aan voor 1 september van het volgende kalenderjaar.
Kijk via berekenuwrecht of je voor toeslagen in aanmerking komt.

Energietoeslag

Om aan de hoge energiekosten tegemoet te komen kregen lagere inkomens in 2022 een energietoeslag van in totaal 1.300 euro. De maatregel wordt in 2023 verlengd. De energietoeslag geldt ook voor ondernemers met een laag inkomen en vraag je aan bij je woongemeente.

Overzicht belastingtarieven

Zodra de cijfers voor 2023 definitief zijn, werken we het overzicht van Belastingtarieven en percentages bij.

Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden stijgt

De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%. Het moment waarop je de akte van levering bij de notaris tekent, bepaalt welk percentage je betaalt. Sluit je de koopovereenkomst in 2022, maar teken je de notariële leveringsakte in 2023, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Teken je de notariële leveringsakte nog in 2022 dan geldt het percentage van 8%.

Het tarief van 10,4% geldt ook voor onder meer tweede woningen, grond bestemd voor woningbouw, percelen onbebouwde grond en de verkrijging van de economische eigendom van een pand.

CO2-heffing industrie aangescherpt

In het klimaatakkoord ligt vast dat de industrie in Nederland in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 14,3 Mton verminderd moet hebben ten opzichte van 1990. Hiertoe is onder meer de CO2-heffing ingesteld. Deze heffing belast het gedeelte van de CO2-uitstoot dat niet is vrijgesteld via dispensatierechten.

Het kabinet verhoogt de doelstelling nu van 14,3 naar 18,3 Mton. Om dit doel te halen versnelt het kabinet de afbouw van dispensatierechten voor de CO2-heffing per 1 januari 2023.

Zonnepanelen voor KOR-ondernemers voordeliger

Ben jij KOR-ondernemer en wil je zonnepanelen voor je woning kopen? Dan kun je misschien beter een paar maanden wachten.

Omdat je gebruikmaakt van de Kleineondernemersregeling (KOR) kun je op dit moment de btw die je betaalt als je zonnepanelen koopt niet terugvragen. Per 1 januari 2023 maakt dat niet meer uit omdat vanaf dat moment het btw-nultarief geldt op de levering van zonnepanelen aan particulieren. Je betaalt dan geen btw meer bij de aankoop van zonnepanelen.

Installateurs die zonnepanelen zakelijk inkopen blijven het reguliere tarief van 21% betalen.

Gebruik bestelauto’s duurder

Door twee wijzigingen wordt het gebruik van een bestelauto duurder.

Vrijstelling BPM verdwijnt in 2025

Als je als ondernemer op dit moment je bestelauto voor meer dan 10% gebruikt voor je onderneming, hoef je geen Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) te betalen. Dit verandert per 1 januari 2025. Vanaf dat moment betaal je wel BPM voor bestelauto’s. Hoeveel je betaalt hangt af van de hoeveelheid CO2 die de bestelauto uitstoot. Voor emissievrije bestelauto’s blijft de vrijstelling bestaan.

Motorrijtuigenbelasting omhoog

In 2025 gaat ook de Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelauto’s van ondernemers omhoog met 15%. In 2026 volgt nog een verhoging van 6,96%.

Prijsplafond energie ook voor deel ondernemers

Het kabinet is van plan om het voorgestelde prijsplafond voor energie per 1 januari 2023 ook te laten gelden voor ondernemers die recht hebben op belastingvermindering in de energiebelasting. Je betaalt dan een maximumtarief over je verbruik tot 1200m3 gas en 2400KWh elektriciteit per jaar. Boven die grenzen blijft de marktprijs van toepassing.

Het prijsplafond komt in plaats van de eerder voor volgend jaar voorgestelde verlaging van de energiebelasting.

Voor het energie intensieve mkb onderzoekt het kabinet of een specifieke subsidieregeling voor de energiekosten mogelijk is.

Bekijk ook de andere plannen

Let op: het staat nog niet vast wanneer de (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.