Belastingtarieven in 2020

24 februari, 2021 (13:38)

Op 1 januari wijzigen jaarlijks de tarieven van verschillende belastingen. De meest belangrijke wijzigingen en tarieven voor 2020 op een rij.

Heb je een eenmanszaak, vof of maatschap?

De winst van je onderneming is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. In deze box wordt ook overig inkomen uit werk belast. Bijvoorbeeld salaris uit (parttime) loondienst. De door je werkgever ingehouden loonheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend.
In box 1 wordt vanaf 2020 een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan aangekondigd.

Ondernemersaftrek

Werk je minimaal 1.225 uur per jaar in je eenmanszaak, vof of maatschap? Dan kun je de ondernemersaftrek toepassen. Deze verlaagt het bedrag waarover je inkomstenbelasting berekent. Onderdeel van de ondernemersaftrek is de zelfstandigenaftrek. In 2020 daalt de zelfstandigenaftrek met € 250 en bedraagt dan nog € 7.030. Deze aftrekpost daalt uiteindelijk tot € 5.000 in 2028.

Mkb-winstvrijstelling

Van de winst na de eventuele ondernemersaftrek is ook in 2020 14% vrijgesteld door de mkb-winstvrijstelling.

Belasting berekenen

Voordat je belasting berekent, komen je aftrekbare kosten op je inkomen in mindering. Denk aan hypotheekrenteaftrek voor je eigen woning, betaalde alimentatie of specifieke zorgkosten.
Valt je inkomen volledig in de eerste tariefschijf? Dan kun je jouw aftrekbare kosten volledig aftrekken. Valt een deel van je inkomen in de tweede tariefschijf? Dan krijg je over dat deel in 2020 niet de volledige 49,5% terug, maar slechts 46%. In de komende jaren wordt dit tarief verder afgebouwd naar het tarief in de eerste tariefschijf.

  • Over je inkomen tot € 68.507: 37,35% inkomstenbelasting.
  • Over het meerdere: 49,5% inkomstenbelasting.

Op het berekende belastingbedrag worden heffingskortingen in mindering gebracht. Een daarvan is de arbeidskorting. Deze gaat vanaf 2020 omhoog. In het beste geval betaal je hierdoor € 234 minder belasting.
De verhoging van de algemene heffingskorting is € 78.

Bijdrage Zvw

Als eigenaar, vennoot of maat betaal je zelf de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). In 2020 is het bijdragepercentage 5,45% over een maximumbijdrage-inkomen van € 57.214.

Werk je vanuit een besloten vennootschap?

De winst die jouw bv maakt, is belast met vennootschapsbelasting. Het opstaptarief, voor winsten tot 200.000 euro, wordt verlaagd. Dat was in 2019 nog 19%.

  • Over de winst tot € 200.000: 16,5% vennootschapsbelasting.
  • Over de winst vanaf € 200.000: 25% vennootschapsbelasting.

Na het betalen van de vennootschapsbelasting (Vpb) is de winst beschikbaar binnen de onderneming. De aandeelhoudersvergadering kan besluiten tot een winstuitkering aan de aandeelhouders.

Winstuitkering

Ontvang je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) een winstuitkering uit je bv? De belasting op een winstuitkering of dividend stijgt van 25% naar 26,25%. Deze belasting wordt aanmerkelijk belangheffing genoemd en reken je af in box 2 van de inkomstenbelasting. De door de bv ingehouden dividendbelasting mag je hiermee verrekenen.

Inkomstenbelasting op salaris

Voor jouw werk in de bv ontvang je een salaris. De bv houdt hierover loonheffing in. Loonheffing is een voorschot op de inkomstenbelasting, die je als persoon betaalt. Vanaf 2020 wordt in box 1 van de inkomstenbelasting een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan aangekondigd.

Belasting berekenen

Voordat je belasting berekent, komen je aftrekbare kosten op je inkomen in mindering. Denk aan hypotheekrenteaftrek voor je eigen woning, betaalde alimentatie of specifieke zorgkosten.
Valt je inkomen volledig in de eerste tariefschijf? Dan kun je jouw aftrekbare kosten volledig aftrekken. Valt een deel van je inkomen in de tweede tariefschijf? Dan krijg je over dat deel in 2020 niet de volledige 49,5% terug, maar slechts 46%. In de komende jaren wordt dit tarief verder afgebouwd naar het tarief in de eerste tariefschijf.

  • Over je inkomen tot € 68.507: 37,35% inkomstenbelasting.
  • Over het meerdere: 49,5% inkomstenbelasting.

Op het belastingbedrag dat hieruit voortkomt, worden heffingskortingen in mindering gebracht. Een daarvan is de arbeidskorting. Deze gaat vanaf 2020 omhoog. In het beste geval betaal je hierdoor € 234 minder belasting.
De verhoging van de algemene heffingskorting is € 78.
Afhankelijk van je situatie kom je eventueel voor andere heffingskortingen in aanmerking.

Bijdrage Zvw

Ben je als DGA niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan betaal je zelf de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). In 2020 is het bijdragepercentage 5,45% over een maximumbijdrage-inkomen van € 57.214.

Spaar of beleg jij?

Je privévermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning, wordt belast in box 3 van de inkomstenbelasting. In 2020 heeft iedere persoon een heffingsvrij vermogen van € 30.846. Wat na aftrek van dit heffingsvrije vermogen overblijft, wordt belast volgens deze tabel:

  • Over vermogen t/m € 72.798: 0,54%.
  • Over het meerdere t/m € 1.005.573: 1,27%.
  • Over het meerdere: 1,6%.

Vermelde bedragen en tarieven box 1 inkomstenbelasting gelden voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.