Betaal minder belasting via aftrekposten

27 juli, 2022 (08:28)

Wil je minder belasting betalen? Gebruik dan fiscale regelingen en aftrekposten. De rechtsvorm van je onderneming bepaalt welke je mag gebruiken. Hier staan ze voor jou op een rij.

Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gebruiken. De overige regelingen gelden zowel voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, als voor ondernemers met een bv die vennootschapsbelasting betalen. Twijfel je of je een regeling mag toepassen? Raadpleeg dan een adviseur.

Check aangifte coronajaar

Is er iets gewijzigd in je persoonlijke situatie? Controleer de vooraf ingevulde aangifte goed en vul die waar nodig aan. Corona zorgde in 2021 mogelijk voor omzetdaling of verlies. Let daarbij op de volgende aandachtspunten:

  • Sommige ondersteuningsregelingen in 2021, zoals NOW en Tozo zijn belast. Dit kan invloed hebben op het bedrag dat je aan belasting moet betalen en op toeslagen. Andere regelingen zoals TVL zijn onbelast, maar moet je wel vermelden als vrijgestelde winstbestanddelen.
  • Je kunt tot 1 mei aangifte doen. Als je het voor 1 april doet, hoor je voor 1 juli of je geld terugkrijgt of moet betalen. Was je inkomen in 2021 negatief? Dan verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de 3 voorgaande jaren en kun je mogelijk geld terugkrijgen. In eerste instantie met 3 jaar geleden, dus 2018. En bij meer verlies dan winst in 2018, vervolgens met 2019 en eventueel 2020.
  • Middeling berekenen scheelt je misschien geld. Als je in 2021 minder hebt verdiend dan in 2019 en 2020 kun je het gemiddelde inkomen over die 3 jaren berekenen. Als de belasting voor het gemiddelde inkomen lager is dan in de afzonderlijke jaren en het verschil is groter dan 545 euro, kun je belasting terugkrijgen.
  • Het urencriterium is tijdelijk versoepeld. Als je als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar in je bedrijf werkt, krijg je zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Door de coronacrisis was dat niet altijd mogelijk. Voor de periode tussen 1 januari en 1 juli 2021 mag je van de Belastingdienst sowieso 24 uur per week rekenen, ook al maakte je die uren niet.
  • Heb je het betalen van hypotheekrente uitgesteld? Dan kan het aftrekbare rentebedrag lager uitvallen. De renteaftrek hangt af van de voorwaarden van je hypotheekverstrekker. Niet betaalde rente kun je niet aftrekken.

Aangiftechecklist inkomstenbelasting

Doe soepel en snel aangifte voor de inkomstenbelasting. Na het uitvoeren van 6 checks ben je helemaal klaar voor je aangifte.

Ondernemersaftrek inzetten

Check of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat je aftrekt van je winst zodat je minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Voor de ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Je controleert dit met de OndernemersCheck. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur.

MKB Winstvrijstelling toepassen

Gebruik als mkb’er of zzp’er de MKB Winstvrijstelling. Je kunt dan 14% van de winst aftrekken. Ook voor de MKB Winstvrijstelling moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, maar geldt het urencriterium niet.

Bedrijfskosten aftrekken

Je mag de kosten die je voor je onderneming maakt aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Soms mag je kosten in één jaar aftrekken zoals huurkosten. Soms moet je ze spreiden over een aantal jaren zoals de aanschafkosten van een auto. Heb je kosten die zowel een zakelijk- als een privékarakter hebben? Dan mag je alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kun je de btw die je over je bedrijfskosten betaalt, aftrekken in je btw-aangifte. 

Studiekosten zijn tot en met de aangifte over 2021 aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Studiekosten die je maakte om je vakkennis op peil te houden, mag je aftrekken als bedrijfskosten. De kosten die je maakte om nieuwe kennis op te doen, geef je als privé-aftrekpost op. Vanaf 2022 zijn studiekosten niet meer in je belastingaangifte aftrekbaar. Je kunt nu het STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten.

Afschrijvingen toepassen

Je mag bedrijfsinvesteringen in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je deze langer gebruikt dan één jaar en als het bedrag hoger is dan 450 euro per bedrijfsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe computers of machines. Je verdeelt de kosten van de investering over het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens de eerste vijf jaar als ondernemer is er de regeling voor willekeurige afschrijving. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je zelf bepalen wanneer en hoe je afschrijft.

Fiscaal gunstig investeren

Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als je bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Kleineondernemersregeling voor btw (kor regeling omzetbelasting)

De kleineondernemersregeling (KOR) is met ingang van 1 januari 2020 veranderd. Je kan vrijwillig voor de KOR regeling kiezen als je omzet in 1 kalenderjaar onder de 20.000 euro blijft. Als je meedoet, bereken je geen btw aan je klanten. Je draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat je de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Of het voor jou interessant is, hangt van je specifieke bedrijfssituatie af.

Margeregeling toepassen

Als je in gebruikte goederen handelt, dan mag je mogelijk de margeregeling toepassen. De regeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die je zonder btw hebt ingekocht. En ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten. Je rekent de btw niet over je omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Als je met winst verkoopt, dan is je winstmarge positief en moet je btw betalen. Verkoop je met verlies? Dan heb je een negatieve winstmarge. Je hoeft dan geen btw te betalen, maar je krijgt ook geen btw terug.

Kosten bedrijfsruimte aftrekken

Welke aftrekposten voor jou gelden, hangt af van je bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of je in een pand werkt dat je huurt of gekocht heb of dat je een deel van uw eigen woning als werkruimte gebruikt.

Bedrijfsruimte huren

Bij huur van bedrijfsruimte mag je in je aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor deze bedrijfsruimte maakt. Als je de btw van deze kosten aftrekt in je btw-aangifte, dan moet je in je aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trek je de btw niet af in je btw-aangifte? Gebruik in je aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

Bedrijfsruimte is eigendom

Als de bedrijfsruimte in jouw bezit is, moet je voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als je je eigen pand helemaal voor je onderneming gebruikt, dan moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfspand kopen

Als je een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat je recht hebt op investeringsaftrek. Ontdek financiering voor je bedrijfspand.

Bedrijfsruimte aan huis

Je woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning zie je of je de kosten van je werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Autokosten aftrekken

Voor je bedrijf heb je misschien een auto nodig. Die kun je ‘op de zaak kopen’ of je kunt je privéauto ook zakelijk gebruiken. Zakelijk rijden heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Lees hoe het werkt.