Betaalbaar verduurzamen: 11 manieren

19 december, 2019 (07:41)

Is je bedrijfspand toe aan een duurzame make-over? Kan je wagenpark wel een duurzame impuls gebruiken? Of ga je in 2020 met de circulaire economie aan de slag? Deze 11 subsidies, regelingen en financiële voordelen helpen een handje in het nieuwe jaar.

Ondernemers die willen verduurzamen, hebben tegenwoordig opties in overvloed. In veel gevallen zijn er ook nog eens subsidies en regelingen beschikbaar die het een stuk interessanter maken. We zetten de belangrijkste van het nieuwe jaar voor je op een rijtje.

Bedrijfspand verduurzamen

1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende maatregelen is de EIA interessant. De maatregelen moeten dan wel terug te vinden zijn op de Energielijst (bekijk hier de lijst van 2019). De EIA stelt ondernemers in staat om een deel van de investering af te trekken van hun fiscale winst. Het budget bedraagt (net als vorig jaar) 147 miljoen euro.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De MIA en Vamil blijven onveranderd in 2020. Dit betekent dat ondernemers die milieuvriendelijke maatregelen willen treffen, bijvoorbeeld op het gebied van recycling of biodiversiteit, een deel van de investering kunnen aftrekken van hun fiscale winst.

Een belangrijke voorwaarde: de maatregel moet wel op de Milieulijst staan. Op Prinsjesdag werd bekend dat het budget van de MIA in 2020 eenmalig met 10 miljoen euro wordt verhoogd (naar 124 miljoen euro).

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wie in bedrijfsmiddelen investeert, mag via deze regeling een deel van de investering aftrekken van de winst. De KIA geldt voor alle bedrijfsmiddelen. Duurzame bedrijfsmiddelen vallen daar dus ook onder.

4. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Energie-innovatie

Voor ondernemers die in 2020 willen innoveren, kan de DEI+: Energie-innovatie wellicht interessant zijn. Innoverende projecten op het gebied van energie-efficiëntie, duurzame energieopwekking en energie-infrastructuur maken via deze regeling kans op subsidie. In 2019 stelde de overheid hier 35 miljoen euro voor beschikbaar. Hoe hoog het budget in 2020 wordt en in welk tijdvak ondernemers de subsidie kunnen aanvragen, is nog niet bekend.

Duurzame energie opwekken

1. Stimulering Duurzaam Energieproductie (SDE+)

In het voorjaar van 2020 vindt een extra aanvraagronde van de SDE+ plaats, al is de precieze datum nog niet bekend. Tijdens deze periode kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten in 5 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (op land, meer en waterkering) en zon.

2. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De ISDE kon in 2019 gebruikt worden voor vier duurzame verwarmingsopties: warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Zowel ondernemers als particulieren kregen via deze regeling een deel van de investering terug. In 2020 vallen pelletkachels en biomassaketels af en geldt de regeling alleen nog voor warmtepompen en zonneboilers.

3. Hernieuwbare Energie

Vernieuwende en duurzame energieprojecten maken ook via deze regeling kans op subsidie. Het budget is 50 miljoen euro en subsidieaanvragen kunnen tot en met 31 maart 2020 ingediend worden.

Duurzame mobiliteit

1. MIA\Vamil: Elektrisch rijden

De MIA/Vamil geldt ook voor elektrisch rijden en rijden op waterstof. Hierdoor kunnen ondernemers een deel van de aankoopkosten aftrekken van de fiscale winst.

2. Vrijstellingen voor elektrische auto’s

Maar elektrisch rijden brengt meer financiële voordelen met zich mee. Volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast genieten ze een lagere bijtelling, al wordt deze stapsgewijs weer verhoogd, naar de gebruikelijke 22 procent in 2026.

3. Leasefiets van de zaak

Een (elektrische) fiets van de zaak wordt in 2020 financieel gezien veel interessanter. In het nieuwe jaar verandert de fiscale regeling voor leasefietsen van de zaak. Hierdoor is het mogelijk om werknemers een elektrische fiets aan te bieden voor slechts een paar euro per maand.

Circulaire economie

1. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie

Op de Milieulijst staan verschillende maatregelen op het gebied van recycling, wat de MIA/Vamil ook interessant maakt voor circulair ondernemen. Voor ondernemers die in 2020 nieuwe projecten op willen zetten op het gebied van recycling, hergebruik of biobased grondstoffen, is de DEI+: Circulaire economie daarnaast interessant. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 22 september 2020 ingediend worden.

Subsidies over de grens

Regionaal en internationaal

Twee extra tips: onderzoek ten eerste of er ook subsidies en regelingen beschikbaar zijn binnen je gemeente, provincie of regio. Die zijn er namelijk vaak genoeg. Neem Rotterdam: die bood ondernemers in 2019 nog een subsidie aan voor de aanschaf van een elektrische bestelauto. In Amsterdam is de subsidie Aanschaf uitstootvrije bedrijfsvoertuigen zelfs tot en met 2021 van kracht.

Ten tweede loont het om ook op internationaal niveau onderzoek te doen. Vanaf april 2020 gaat bijvoorbeeld LIFE weer open, een initiatief van de Europese Unie dat subsidies verstrekt aan innovatieve natuur-, milieu- of klimaatprojecten.