Bijtelling

11 december, 2014 (18:13)

Betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Het is alleen verschuldigd als dit privégebruik meer dan 500 km per kalenderjaar bedraagt. Normaliter bedraagt de bijtelling 25% van de catalogusprijs van de auto. Afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto kan er sprake zijn van verlaagde bijtelling.

Categorieën verlaagde bijtelling

In 2015 verandert er ten opzichte van 2014 niets aan het aantal categorieën verlaagde bijtelling. We houden dus, afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot, 5 verschillende bijtellingspercentages, 4% (volledig elektrisch), 7% (semi-elektrisch), 14%, 20% en 25%. In de plannen voor 2016 verdwijnt er een bijtellingscategorie en vindt er een wijziging plaats in bijtellingspercentages. Per 1-1-2016 zijn er de volgende 4 bijtellingscategorieën 4% (volledig elektrisch), 15% (semi-elektrisch) en verder 21% en 25%.

Aanscherping CO2-grenzen voor verlaagde bijtelling

In 2015 worden, met uitzondering van de 4% en 7% bijtellingscategorieën, de grenswaarden voor de verlaagde bijtelling aangescherpt. De grenswaarden zullen voor benzine en diesel ook voor het eerst gelijk zijn. De 14% bijtelling gaat gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 82 g/km (voorheen benzine 51 t/m 88 g/km, diesel 51 t/m 85 g/km) en de 20% bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van 83 t/m 110 g/km (voorheen benzine 89 t/m 117 g/km, diesel 86 t/m 111 g/km).

In de plannen voor 2016 gaat het aantal bijtellingscategorieën van vijf naar vier en veranderen deels bijtellingspercentages en CO2-grenswaarden. De 4% bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s (0 g/km CO2 uitstoot) blijft bestaan. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 g/km (in de praktijk semi-elektrische auto’s) gaat het bijtellingspercentage van 7 naar 15%. Auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km komen in de 21% bijtellingscategorie en auto’s die meer uitstoten in de 25% bijtellingscategorie. Zie onderstaand overzicht.

Bijtelling in % van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot

CO2-grenzen in g/km

2015

2016

CO2-uitstoot in g/kmCO2-uitstoot in g/km

Alle auto’s

van – t/m Alle auto’s van – t/m
4% bijtelling (voll. elektrisch) 0 4% bijtelling (voll. elektrisch) 0

Benzine en diesel

van – t/m

Benzine en diesel

van – t/m
7% bijtelling 1 – 50 15% bijtelling 1 – 50
14% bijtelling 51 – 82 21% bijtelling 51 – 106
20% bijtelling 83 – 110 25% bijtelling > 106
25% bijtelling > 110

Geldigheidsduur bijtellings-percentage

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen.

Dus een benzine auto met een CO2-uitstoot van 105 g/km die op 1 maart 2015 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met maart 2020 (5 jaar) het 20% bijtellingspercentage. Als de auto in april 2020 nog als zakenauto wordt ingezet, dan gaat dit volgens de dan geldende bijtellingsregels.

Voor auto’s die onder de oude regeling vallen (dus op kenteken staan voor 1 juli 2012) gaat de termijn van 60 maanden niet gelden, tenzij de auto op of na 1 juli 2012 van zowel eigenaar als gebruiker is gewisseld. In dat geval blijft het voor 1 juli 2012 geldende bijtellingspercentage niet onbeperkt maar slechts tot 1 juli 2017 van toepassing.

Youngtimers

Voor auto’s van 15 jaar en ouder blijft de Youngtimer regeling gelden. Voor deze auto’s geldt een bijtelling van 35% van de dagwaarde van de auto.

Geen bijtelling als zakelijke auto niet privé gebruikt wordt

Als de zakelijke auto niet of minder dan 500 km per jaar privé gebruikt wordt, hoef je geen bijtelling te rekenen. Maar de Belastingdienst verwacht wel dat je dat aan kunt tonen. In de praktijk betekent dit het bijhouden van een rittenregistratie. Er moet een “verklaring geen privégebruik auto” ingeleverd worden. Deze verklaring is digitaal beschikbaar op de site van de belastingdienst.

Voor bestelauto’s is er ook een andere mogelijkheid om geen bijtelling te krijgen, namelijk door middel van het gebruik van een “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”. Dan mag je er overigens nog steeds niet meer dan 500 km privé mee rijden, maar een rittenregistratie is niet nodig. Let op: woon-werkkilometers zijn zakelijke kilometers.