Bijtellingspercentages auto 2011 -2020

6 maart, 2019 (10:06)

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u vanaf 1-1-2017 jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor 60 maanden. In onderstaand overzicht vindt u de bijtellingspercentages zoals die gelden van 2011 tot en met 2020.

Het overzicht in ingedeeld op basis van de CO2-uitstootgrenzen.

Onderverdeling van auto’s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:
1. Uitstoot 0 gram
2. Uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram
3. Uitstoot hoger dan 50 gram

Algemeen bijtellingspercentage
Voor alle auto’s met een 1e tenaamstelling vóór 1 januari 2017 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25%.

Alleen voor auto’s met een datum 1e toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

1. Uitstoot 0 gram
Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling voor 1-1-2012:
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 25% tot 1-1-2017.
In 2017 en 2018 bedraagt de verlaging 18%, per saldo bijtelling 7%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1ste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60-maandenperiode bedraagt de verlaging 18% (per saldo bijtelling 7%) voor de resterende maanden van  2017 en 2018. Daarna bepaalt u volgens de dan geldende regels of een verlaging op het algemene bijtellingspercentage van 25% van toepassing is.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 21% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Als de 60-maandenperiode eindigt in 2019 of 2020, bedraagt daarna de verlaging voor waterstofauto’s 18% (per saldo bijtelling 7%) tot 1-1-2021. Voor niet-waterstofauto’s geldt tot 1-1-2021 een verlaging van 18% met een maximum van € 9.000 (18% x € 50.000). Eindigt de periode van 60 maanden in 2021 of later bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%.
Verlaging van 18% (per saldo bijtelling 4%) voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg.
Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2019 tot 1-1-2021
Het algemeen bijtellingspercentage voor deze auto bedraagt 22%.
Verlaging voor waterstofauto’s van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 18% met een maximum van € 9000 ( 18% van € 50.000).

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2021
Het algemeen bijtellingspercentage bedraagt voor alle auto’s 22%. Er bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

Dat geldt ook voor oudere auto’s zodra de 60-maandenperiode is verstreken.

2. Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram
Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling voor 1-1-2012:
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 25% tot 1-1-2017.
In 2017 en 2018 geen verlaging, per saldo bijtelling 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60-maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2016
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60-maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2016 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%.
Verlaging van 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60-maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Vanaf 1-1-2017 bestaat geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 22%.

3. Uitstoot hoger dan 50 gram
De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel- of geen dieselauto’s.

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012
Als sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20%  (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt een overgangsregeling.

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018 :

  1. Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel
  2. Datum 1e tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na  1-7-2012
  3. Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf 30-6-2012

In 1 situatie geldt de verlaagde bijtelling (volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017 Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012 en zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel op of na 1 juli 2012.

Datum 1e tenaamstelling na 1-7-2012  en vóór 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 25%. Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1e tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden.

Let op!
Voor een auto met 1e tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde uitstootgrenzen van 1 juli 2012.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Het algemene bijtellingspercentage bedraagt 22%. Geen recht op verlaging.

Tabel bijtellingspercentages auto 2011-2020

Jaar CO2 Korting Bijtelling
2011 algemeen bijtellingspercentage 25%
max 95 gr diesel 11% 14%
meer dan 95 t/m 116 gr diesel 5% 20%
max 110 gr geen diesel 11% 14%
meer dan 110 t/m 140 gr geen diesel 5% 20%
 Alle auto’s met 1ste tenaamstelling vóór 1-1-2012
0 t/m 50 gr 25% 0%
2012 algemeen bijtellingspercentage 25%
zonder uitstoot 25% 0%
1-1-2012 tot 1-7-2012 0 t/m 50 gr diesel 25% 0%
meer dan 50 gr tot en met 95 gr diesel 11% 14%
meer dan 95 gr tot en met 116 gr diesel 5% 20%
meer dan 116 gr diesel 0% 25%
0 t/m 50 gr geen diesel 25% 0%
meer dan 50 gr tot en met 110 gr geen diesel 11% 14%
meer dan 110 gr tot en met 140 gr geen diesel 5% 20%
meer dan 140 gr geen diesel 0% 25%
 Nieuwe uitstootgrenzen vanaf 1-7-2012
1-7-2012 tot 1-1-2013 0 tot en met 50 gr diesel 25% 0%
meer dan 50 gr tot en met 91 gr diesel 11% 14%
meer dan 91 gr tot en met 114 gr diesel 5% 20%
meer dan 114 gr diesel 0% 25%
0 tot en met 50 gr geen diesel 25% 0%
meer dan 50 gr tot en met 102 gr geen diesel 11% 14%
meer dan 102 gr tot en met 132 gr geen diesel 5% 20%
meer dan 132 gr geen diesel 0% 25%
2013 algemeen bijtellingspercentage 25%
0 tot en met 50 gr diesel 25% 0%
meer dan 50 gr tot en met 88 gr diesel 11% 14%
meer dan 88 gr tot en met 112 gr diesel 5% 20%
meer dan 112 gr diesel 0% 25%
0 tot en met 50 gr geen diesel 25% 0%
meer dan 50 gr tot en met 95 gr geen diesel 11% 14%
meer dan 95 gr tot en met 124 gr geen diesel 5% 20%
meer dan 124 gr geen diesel 0% 25%
2014 algemeen bijtellingspercentage 25%
zonder uitstoot 21% 4%
0 tot en met 50 gr diesel 18% 7%
meer dan 50 gr tot en met 85 gr diesel 11% 14%
meer dan 85 gr tot en met 111 gr diesel 5% 20%
meer dan 111 gr diesel 0% 25%
 zonder uitstoot  21%  4%
 0 tot en met 50 gr geen diesel  18%  7%
 meer dan 50 gr tot en met 88 gr geen diesel  11% 14%
 meer dan 88 gr tot en met 117 gr geen diesel  5% 20%
 meer dan 117 gr geen diesel  0% 25%
 2015  algemeen bijtellingspercentage  25%
 Vanaf 2015 geen onderscheid meer tussen diesel of geen diesel
 zonder uitstoot  21% 4%
 0 tot en met 50 gr  18% 7%
 meer dan 50 gr tot en met 82 gr  11% 14%
 meer dan 82 gr tot en met 110 gr  5% 20%
 meer dan 110 gr  0% 25%
2016 algemeen bijtellingspercentage 25%
zonder uitstoot 21% 4%
0 tot en met 50 gr 10% 15%
meer dan 50 gr tot en met 106 gr 4% 21%
meer dan 106 gr 0% 25%
DET 2017 algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot 18% 4%
zonder uitstoot waterstof 18% 4%
meer dan 0 gr 0% 22%
2018 algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot 18% 4%
zonder uitstoot waterstof 18% 4%
meer dan 0 gr 0% 22%
2019 algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot 18% maximaal € 9000,- korting
zonder uitstoot waterstof 18% 4%
meer dan 0gr 0% 22%
2020 algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot 18% maximaal € 9000,- korting
zonder uitstoot waterstof 18% 4%
meer dan 0 gr 0% 22%