BTW Refund 2013 voor 1 oktober terugvragen

27 augustus, 2014 (10:54)

Ondernemingen die facturen met btw uit andere EU-landen hebben ontvangen, kunnen deze in de regel terugvragen. Voor facturen uit 2013 moeten deze teruggaafverzoeken vóór 1 oktober 2014 zijn ingediend.

Voorwaarden

U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd,
  • U bent geen btw verschuldigd in het land van teruggaaf, en
  • U gebruikt de goederen en diensten waarop de btw-facturen zien, voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Grensbedragen
Doet u een verzoek na afloop over een heel kalenderjaar, danwel een periode eindigend op 31 december? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 50 zijn. Doet u een verzoek tijdens een kalenderjaar, over een periode van minimaal 3 maanden? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 400 zijn. U kunt per land maximaal 5 keer per jaar een verzoek indienen.

De Belastingdienst raadt aan niet tot (eind) september met de teruggaaf te wachten. Hoe meer ondernemers wachten tot september, hoe groter de kans is dat de Refund-site van de Belastingdienst overbelast raakt en u niet kunt inloggen. U wordt aangeraden zo snel mogelijk uw btw terug te vragen, om problemen bij het inloggen te voorkomen.

De Belastingdienst stuurt het verzoek (ontvangen via de portal danwel via externe software) door naar het betreffende EU-land. De beslissing om al dan niet teruggaaf te verlenen wordt nog steeds door het EU-land van teruggaaf genomen. Deze kan aan de ondernemer ook vragen stellen.