Coaching

Voor wie is coaching bedoeld ?
Voor alle mensen die (verder) willen groeien en bereid zijn te investeren in zichzelf.

Personal coaching
Bij personal coaching worden je sterke en minder sterke kanten gespiegeld, wordt je je bewust waardoor processen in je leven vaak gaan zoals ze gaan. Personal coaching geeft je inzicht in je eigen denkprocessen en steunt je in je zoektocht naar oplossingen. Personal coaching helpt je te excelleren, doelen te stellen en die te verwezenlijken. Personal coaching helpt je bij het (her)vinden van je kracht, motivatie, balans, rust, enzovoorts. Personal coaching helpt je grip te krijgen en te houden op je leven én je business.

Een aantal voorbeelden van mogelijke doelen:
– Hogere rendementen, meer winst
– Meer balans, rust en structuur in het leven
– Inzicht in het eigen (dis)functioneren en de wijze waarop processen verlopen
– Ontdekken en benutten van eigen talenten en kwaliteiten
– Leren omgaan met tegenslagen, (her)vinden van eigen kracht, zetten van (levens)doelen
– Herkennen en veranderen van belemmerende overtuigingen
– Verkrijgen van meer zelfvertrouwen, overwinnen van angst(en)
– Omgaan met stress, leren loslaten, ontspannen, relativeren, accepteren

Een coaching traject start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. geïnventariseerd wat er “speelt” en waaraan behoefte is.  Ook wordt de feitelijk hulpvraag helder gemaakt en worden doelen vastgesteld. Het intakegesprek geeft mij als coach o.a. inzicht op welke wijze we het beste aan de slag kunnen gaan. Na de intake kan er dikwijls al een indicatie worden gegeven van het aantal te verwachten sessies. Soms leiden één of twee sessies al tot het gestelde doel. Soms ontstaat er een contact waarin in eerste instantie één of twee wekelijks en later met wat grotere tussenpozen coaching gesprekken plaatsvinden.

Budget coaching en/of financieel beheer
Maatwerk specifiek voor mensen met financiële problemen, tegenslagen en/of schulden. Voor situaties waarin (nog) geen sprake is van bewindvoering of een schuldsaneringstraject. In onderling overleg worden financiële én budget afspraken gemaakt en financiële taken (betalingen, schuldafhandeling e.d.) van u overgenomen. Financieel beheer geeft steun, structuur, rust, regelmaat, grip en (meer) financiële ruimte. Budget coaching geeft inzicht in oorzaken en gevolgen en helpt bij het vinden van definitieve oplossingen.

“The greatest revolution of my life is the discovery that individuals can change the outer aspects of their lives by changing the inner attitudes of their minds” (Albert Einstein)