De kabinetsplannen voor 2021

17 september, 2020 (08:38)

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Belastingzaken

Bedrijfsvoering

Personeel

Bedrijfspand

Verkoop

Vervoer

Klimaat

Industrie

Bouw

Zorg