De vrijwilligersregeling

14 april, 2017 (13:06)

Wanneer is iemand een vrijwilliger
Iemand wordt onder de volgende voorwaarden beschouwd als een vrijwilliger:

– De persoon is niet in fictieve dienstbetrekking én doet de werkzaamheden niet voor
zijn beroep.
– De werkzaamheden worden verricht voor:
o   een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of
daarvan is vrijgesteld.
o   een sportvereniging of sportstichting.
o   een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
– De vrijwilliger ontvangt een beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersver-
goeding blijft.

De vrijwilligersvergoeding
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. De vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan:

–  maximaal € 150 per maand én
–  maximaal € 1.500 per kalenderjaar

Per uur mag uw klant maximaal € 4,50 betalen. Voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar geldt een maximum van € 2,50 per uur. Uw klant hoeft geen urenadministratie bij te houden. Als hij per activiteit betaalt, moet de vergoeding  worden omgerekend naar een vergoeding per uur.

Is de vergoeding hoger dan de maximumbedragen dan moet uw klant loonheffingen inhouden en afdragen.

Regelhulp vrijwilligers
Voor commerciële organisaties en non-profitorganisaties in de sport en voor non-profitorganisaties in het algemeen is er een Regelhulp Vrijwilligers beschikbaar. Deze regelhulp geeft een indicatie of een medewerker onder de vrijwilligersregeling valt.