De wijzigingen in regeerakkoord II

13 november, 2012 (13:35)

De inkomensafhankelijke zorgpremie die veel stof deed opwaaien, wordt  door het nieuwe kabinet uit het regeerakkoord geschrapt. VVD en PvdA  kwamen gisteravond met nog een aantal wijzigingen binnen het akkoord.

De inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan. Het verkleinen van de inkomensverschillen gebeurt via de belastingen. Ten opzichte van het eerdere regeerakkoord worden hogere middeninkomens nu minder hard getroffen. Wat verandert er nog meer?

– de inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan. Wel blijft het inkomensafhankelijke eigen risico staan, waarbij  de lage inkomens 180 euro per jaar betalen en hoge inkomens 595 euro.
– de basisverzekering blijft gehandhaafd. In 2014 betaalt iedereen circa 1.269 euro per jaar en de zorgtoeslag blijft staan.
– de algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan omhoog voor mensen die minder dan 70.000 euro bruto per jaar verdienen. Voor mensen die meer verdienen, gaan ze juist omlaag.
– de lagere tarieven voor de inkomstenbelasting blijven op het huidige niveau, de 2e en 3e schijf van 42 naar 38 procent.
– Het ministerie van Infrastructuur moet 250 miljoen inleveren om onder meer de maatregelen in de ww-uitkering en het ontslagrecht te verzachten.