Dit verandert er voor ondernemers in 2023 !

29 december, 2022 (06:48)

Het nieuwe jaar komt eraan en dat betekent nieuwe wetten en regels voor ondernemers. Zo gaat de belasting flink omhoog, er moet meer worden verduurzaamd en het minimumloon stijgt met 10 procent. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Flink hoger minimumloon

Per 1 januari stijgt het minimumloon met ruim 10 procent. Dat moet de hoge inflatie een beetje compenseren en is broodnodig voor veel mensen die maar amper rond kunnen komen, zeggen de vakbonden. Voor werkgevers betekent het een ‘ongekende stijging’ die gepaard gaat met extra kosten.

De energiesteun komt eraan

Het jaar van de energiesteun is daar voor de ondernemers die daarvoor in aanmerking komen. Omdat Europa nog toestemming moet geven voor de regeling, kan openstelling duren tot het tweede kwartaal van 2023. Wie nu al in de problemen zit, kan een verzoek voor uitstel van het betalen van belasting indienen.

Zelfstandigenaftrek harder omlaag

De zelfstandigenaftrek, een bedrag dat ondernemers onder voorwaarden mogen aftrekken van hun winst, gaat weer een stapje omlaag. Het bedrag gaat versneld naar beneden van 6.310 euro in 2022 naar nog maar 900 euro in 2027. 

Per 1 januari 2023 staat de aftrek op een bedrag van 5.030 euro.

Meer reiskosten vergoed

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat omhoog van 19 cent per kilometer naar 21 cent. Het gaat om een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. 

Werkgevers mogen de reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Zzp’ers mogen het bedrag per kilometer aftrekken van de winst.

Marktconform salaris voor directeuren B.V. en schulden belast

Voor wie directeur van een B.V. is geldt: vanaf nu betaal je jezelf een marktconform salaris. Vanaf 1 januari moet, volgens de zogenoemde gebruikelijk loonregeling, dat loon 100 procent overeenkomen met het loon van iemand in een vergelijkbare functie. Eerder was dat nog 75 procent.

En voor diezelfde directeuren geldt ook dat het geld dat ze lenen van de eigen B.V. mogelijk wordt belast. Is de schuld hoger dan 700.000 euro dan wordt er belast via box 2 van de inkomstenbelasting, goed voor een tarief van 26,9 procent.

Meer inkomstenbelasting voor eigenaren startups

Voor wie werkt bij een startup en een aanmerkelijk belang (minimaal 5 procent) daarin heeft, vervalt de uitzondering op de gebruikelijkloonregeling. Eerder kon het wettelijk minimumloon nog worden opgegeven bij de belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting. Dat kan maximaal drie jaar. Vanaf januari mag dat alleen niet meer, al geldt nog wel een overgangsregeling voor wie de drie jaar nog niet heeft volgemaakt.

Bye bye, middeling

Er wordt ook afscheid genomen van de middelingsregeling. Die regeling biedt zelfstandigen (en werknemers) met een sterk wisselend inkomen de mogelijkheid om het inkomen bij opgave aan de Belastingdienst over drie jaar te middelen.

Te veel betaalde belasting krijg je dan, afhankelijk van de omzet, terug. Het kan honderden tot duizenden euro’s schelen. Veel belangenclubs zijn dan ook niet blij met de aanpassingen.

Meer belasting

Ondernemers die een bedrijfspand kopen of in vastgoed beleggen, betalen vanaf 2023 10,4 procent aan overdrachtsbelasting in plaats van 8 procent.

En als we het dan toch over hogere belastingen hebben, de heffing op beleggingen in box 3 gaat met een procent omhoog om per 2025 uit te komen op een belastingtarief van 34 procent. Daar tegenover staat wel dat het heffingsvrije vermogen, het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, stijgt van 50.650 euro naar 57.000 euro.

Vennootschapsbelasting omhoog

Ook de vennootschapsbelasting voor ondernemers met een B.V. of een N.V. stijgt. De grens van de eerste schijf binnen die belasting wordt verlaagd naar 200.000 euro. Een kleiner deel van de winst wordt daarmee belast met het lage tarief. Dat lage tarief gaat ook nog eens omhoog. Vanaf 2023 betalen ondernemers 19 procent vennootschapsbelasting over de eerste schijf. Dat was 15 procent.

Oudedagsreserve verdwijnt, oudedagsverplichting versoepeld

De zogenoemde fiscale oudedagsreserve (FOR) verdwijnt. Zelfstandigen kunnen in 2022 nog 9,44 procent van de winst, tot een maximum van 9.632 euro, aftrekken van de belasting als reserve voor hun oude dag. Vanaf 2023 is dat niet meer mogelijk.

In het kader van pensioenen: wie dat heeft opgebouwd via een B.V. met een zogenoemde oudedagsverplichting (odv) krijgt te maken met versoepelde regels. De odv kan namelijk langer worden omgezet naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Nu kan dat alleen nog binnen vijf jaar.

Minimaal energielabel C

De kantoormarkt moet grondig verduurzamen. Vanaf 1 januari moet een kantoor minimaal een energielabel C hebben en vanaf 2030 is zelfs een label A. Het kon wel eens problemen opleveren. Veel Nederlandse ondernemers hebben een pand niet energiezuinig genoeg is.

Geen btw op zonnepanelen

Vanaf 1 januari hoeven ondernemers geen btw te berekenen over zonnepanelen. Het wordt daarom waarschijnlijk goedkoper voor huizenbezitters om zonnepanelen op hun dak te leggen. Het kabinet verwacht dat dit een stimulerend effect zal hebben voor de aanschaf van zonnepanelen.

CO2-heffing industrie

Industriebedrijven die veel CO2 uitstoten betalen boven een zogenoemde vrijgestelde emissieruimte belasting over hun uitstoot. Per januari wordt de vrijgestelde ruimte kleiner en gaan bedrijven daarom meer belasting betalen. 

Bedrijven betalen de heffing sinds vorig jaar, maar hoeven niet het volledige tarief te betalen, die wordt namelijk verminderd met de prijs voor een emissierecht binnen het Europese emissiehandelssysteem.

Collectiviteitskorting verdwijnt 

Na jaren van discussie vervalt de collectiviteitskorting voor de zorgverzekering. Werkgevers die dat beschikbaar stellen aan hun werknemers, moeten de afspraken met verzekeraars mogelijk wijzigen.

Kinderopvang

De hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt straks niet meer af van het aantal gewerkte uren. Dat is nu nog wel zo en extra onhandig voor ondernemers, omdat zij vaak onregelmatig werken en het aantal uren lastig kunnen vaststellen. Hierdoor kunnen ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen.

En nog even dit…

Er komt nu toch echt een verbod op smaakjes e-sigaretten. En op de recreatieve verkoop van lachgas. Ook moeten modeketens oude kleding gaan inzamelen en moeten autokeurders een roetfiltertest uitvoeren bij dieselwagens. En makelaars moeten transparanter gaan werken met een automatisch biedlogboek.