Faillissement en hoe u dit voorkomt

8 december, 2020 (11:05)

Uw bedrijf heeft financiële problemen. Als u uw schulden niet meer kunt betalen, gaat u failliet. U kunt dit voorkomen door uitstel van betaling te vragen via de rechter. Lees wat u moet weten als u bijna failliet gaat. En wat u kunt doen om uw bedrijf te redden.

Wat is faillissement?

Uw bedrijf heeft financiële problemen. Er komt te weinig geld binnen, uw bank leent u geen geld meer en u kunt uw rekeningen niet meer betalen. Als u zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers dan kan de rechtbank u failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en uw geldzaken van u overneemt.

Lees meer over faillissement aanvragen.

Surseance van betaling aanvragen

Kunt u tijdelijk uw schulden niet betalen? U kunt de rechtbank vragen om surseance van betaling. U vraagt hiermee uitstel van betaling aan voor 1,5 jaar. Zo kunt u een faillissement voorkomen.

Schuldsanering aanvragen

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u zich aanmelden voor schuldsanering. Met een schuldhulpverlener maakt u een plan om uw schulden op te lossen.

Voorkom faillissement met WHOA

Met de nieuwe wet WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) kunt u een schuldregeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. De wet gaat per 1 januari 2021 in. U kunt uw aanvraag voorbereiden.

Faillissement aanvragen

Als u geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers dan kunt u een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Of een klant waarbij u schulden heeft, kan dit doen. Alleen de rechter kan u failliet verklaren. Wordt u failliet verklaard dan benoemt de rechter een curator. De curator neemt alle beslissingen van u over. Hij zorgt voor de belangen van de schuldeisers en beheert al uw geldzaken.

Aansprakelijkheid voor schulden

Uw aansprakelijkheid voor schulden hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Is uw bedrijf een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv of nv, dan hoeft u schuldeisers niet met eigen geld te betalen. Tenzij u op persoonlijke titel heeft meegetekend voor een schuld. Heeft uw bedrijf geen rechtspersoonlijkheid? Bijvoorbeeld omdat u een eenmanszaak of maatschap heeft, dan bent u privé verantwoordelijk. U moet met eigen geld de schulden betalen.

Verloop faillissement

Een faillissement bestaat uit een aantal stappen. Als uw faillissement is aangevraagd kunt u niets meer doen. De rechtbank en curator nemen alle beslissingen. De curator controleert de administratie en al uw bezittingen. In een verificatievergadering bekijkt de curator uw schulden en doet een voorstel aan de schuldeisers. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • De schuldeisers gaan akkoord. De rechtbank moet dan de schuldregeling goedkeuren. Uw faillissement eindigt. U betaalt uw schulden zoals de curator dit heeft afgesproken.
  • De schuldeisers of de rechtbank gaan niet akkoord. De rechter spreekt dan insolventie uit. Uw bezittingen worden verkocht om uw schuldeisers te betalen. Of dit ook een persoonlijk faillissement betekent, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Doorstarten na faillissement

Een faillissement hoeft niet het einde te zijn van uw bedrijf. Soms is een doorstart van uw bedrijf mogelijk. U kunt deze mogelijkheid al onderzoeken voordat de rechter u failliet verklaart. Zo kunt u een snelle doorstart maken.