Fiscale maatregelen ANBI’s

30 mei, 2013 (14:28)

De staatssecretaris van Financiën stuurt een afschrift naar de Eerste Kamer van een brief aan de Tweede Kamer met daarin een aantal voorgenomen maatregelen met betrekking tot ANBI’s en een alternatief voor de notariële akte bij de periodieke giftenaftrek.

In deze afschrift informeert Weekers de Tweede Kamer over zijn plannen tot aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen. De eerste stap hierin is de wijziging van de UR AWR 1994 die uiterlijk 1 juli 2013 moet gelden. Daarnaast doet Weekers een voorstel om de ANBI-status na een strafrechtelijke veroordeling te ontnemen. Ook zal een alternatief geboden worden voor de notariële akte bij periodieke schenkingen. Met deze aanpassing van de regelgeving beoogt Weekers bij te dragen aan een vergroting van het publieksvertrouwen.

Aanpassing UR AWR 1994

De voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-status zal uitgebreid worden met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. De ANBI-status wordt geweigerd of zelfs ingetrokken indien een instelling de vereiste informatie niet op internet plaatst.

Versterking integriteit ANBI’s

De ANBI-wetgeving kent specifieke weigerings- of intrekkingsgronden wegens een onherroepelijke veroordeling voor aanzetten tot haat of geweld. Deze bepaling wordt uitgebreid met een onherroepelijke veroordeling voor misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Als aanvulling hierop krijgt de Belastingdienst een meldpunt ‘Misbruik ANBI’. Hiermee kunnen burgers of organisaties signalen over handelingen die niet in lijn zijn met de doelstellingen van een ANBI, deponeren bij het meldpunt.

Periodieke schenkingen

Weekers heeft het voornemen om per 1 januari 2014 periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst vastgelegd zijn, fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen.