Fiscale maatregelen Regeerakkoord

1 november, 2012 (12:03)

Belastingen

 • De derde schijf van de inkomstenbelasting gaat in 2014 van 42% naar 38%.
 • De vierde, hoogste, schijf gaat van 52% naar 49%. 
 • De inkomensgrens tussen de derde en de vierde schijf wordt verhoogd, daardoor vallen meer inkomens binnen de derde schijf.
 • De assurantiebelasting gaat omhoog naar 21%.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. Deze gaat in 2014 an 42% naar 38%. De rente op restschulden kan maximaal 5 jaar onder voorwaarden blijven worden afgetrokken. Deze maatregelen komen echter naast de eerdere maatregelen uit het Belastingplan 2013.

Starters kunnen nog steeds gebruik maken van de gunstige lening van de Stichting Volkshuisvesting Nederland, de regeling wordt uitgebreid. De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.

Huurverhoging:

 • Voor huurders met een huishoudinkomen tot 33.000 euro: 1,5 procent plus inflatie.
 • Bij mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro: 2,5 procent bovenop de inflatie.
 • Boven de 43.000 euro: 6,5 procent plus inflatie.

Arbeidsmarkt

 • De vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) gaat naar 1,5%.
 • Pensioenpremieaftrek kan alleen nog voor inkomen tot 100.000 euro.
 • WW wordt maximaal 2 jaar
 • AOW: in 2018 66 jaar, in 2021 67 jaar en daarna gekoppeld aan de levensverwachting.
 • Arbeidskorting neemt toe met bedrag dat oploopt tot 500 euro extra in 2017.
 • De vitaliteitsregeling wordt niet ingevoerd.

Zorg

 • De zorgtoeslag wordt afgeschaft; er komt een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en risico.
 • De uitkering voor nabestaanden (ANW) duurt vanaf 2015 nog maar maximaal 1 jaar.
 • De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat omlaag tot het niveau van kinderen onder de 6 jaar.

Milieu

 • De MRB vrijstelling voor oldtimers verdwijnt in 2014 vanuit milieuoverwegingen.
 • De kilomterheffing komt er niet.