Het coronavirus: check hier je regelingen

22 december, 2021 (05:52)

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. Inmiddels is het weer feest… Ondernemers die in Q4 2021 en Q1 2022 minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw de TVL aanvragen. Ook de loonsubsidie NOW is terug, met een aangepast maximum omzetverlies van 90% in plaats van 80%. Check ook altijd je gemeente en provincie voor regionale coronasteun.

Het kabinet verruimde een aantal regelingen op 21 december 2021.

Als je te veel coronasteun hebt ontvangen kan het zijn dat je een deel moet terugbetalen. Financierings- en/of kredietregelingen en belastingmaatregelen zijn nog wel (deels) van kracht. Ook is ondersteuning mogelijk voor advies over ondernemen, omscholing of hulp bij schulden. Wil je daar meer over weten? Deze checklist helpt je verder.

Financiële tegemoetkoming

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
TVL Q4 202120 dec 2021 08:00 uur t/m 28 jan 2022 17:00 uurRVO1 okt t/m 31 dec 2021
TVL Q1 2022Nog niet bekendRVO1 januari t/m 31 maart 2022
NOW513 dec 2021 t/m 31 jan 2022UWV1 nov t/m 31 dec 2021
NOW6Nog niet bekendUWV1 januari t/m 31 maart 2022
BBZT/m 31 decemberGemeente1 okt t/m 31 dec
Uitstel belastingenVanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betalingBelastingdienstBijzonder uitstel van belastingen t/m 4e kwartaal 2021
BMKB-CT/m 31 dec 2021Banken en alternatieve financiersVanaf 12 mrt 2020
KKCT/m 31 dec 2021Banken en alternatieve financiersLeningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt, kunnen vanaf 29 mei worden geherfinancierd
TOAT/m 31 mei 2024Qredits1 juni t/m 31 mei 2024

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is terug. De aanvraagperiode voor NOW5 is 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 is aangekondigd dat door de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen er een NOW6 komt. De voorwaarden worden door het kabinet in januari 2022 bekend gemaakt. De NOW6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen.

NOW: voorkom terugbetaling vraag zelf je definitieve berekening aan

Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Heb je gebruik gemaakt van NOW 2 en heb je een voorschot ontvangen? Vraag voor 31 maart 2022 definitieve berekening aan bij UWV. Zo voorkom je dat je de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Wil je weten of dit voor jou geldt? Lees meer in dit artikel over de NOW.

TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022: tegemoetkoming vaste lasten

Ondernemers die in Q4 2021, Q1 2022 of in beide kwartalen minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, is vervangen door de TVL Q4 2021. De TVL wordt berekend met het omzetverlies, het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage van 100%. TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 hebben dezelfde voorwaarden als TVL Q3 2021.

Je kunt TVL voor Q4 2021 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO) vanaf 20 december 2021 t/m 28 januari 2022 17.00 uur. Aanvragen voor TVL Q1 2022 kan zodra de regeling open staat.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. De regeling geldt voor ondernemers getroffen door de coronacrisis met minimaal 20% omzetverlies. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen.

BBZ als alternatief voor TOZO

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. Deze versie van de Bbz wordt ook wel Bbz-light genoemd. Je kunt nu een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. De Bbz-light is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen. De Bbz-light vraag je aan bij je woongemeente. Kijk of je in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl. Je kunt tot 1 april 2022 een aanvraag doen.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is bedoeld voor organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Naar verwachting wordt de ATE voor 2021 eind januari 2022 geopend.

Het kabinet heeft op 14 december 2021 de ATE verlengd tot en met 30 september 2022. Er gelden wel andere voorwaarden. De verlenging ligt voor beoordeling bij de Europese Commissie. Je kan je via de website van RVO op de hoogte laten houden.

Steunpakket Cultuur

Musea en opengestelde monumenten zijn door de lockdown vanaf 19 december 2021 gesloten en matinées kunnen niet langer plaatsvinden. Het kabinet maakt in aanvulling op het eerdere steunpakket voor cultuur 5,6 miljoen euro vrij voor de periode van de verplichte sluiting ter ondersteuning voor musea via het Mondriaan Fonds.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de overheid voor een aanzienlijk deel voor de KKC-leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is voor ondernemers daardoor eenvoudiger.

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskrediet en uitstel aflossing bestaande leningen

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Overbruggingskrediet voor starters

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met je onderneming. De lening bedraagt maximaal €35.000. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. Je kunt je aanvraag indienen bij Qredits.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers

Met de BMKB-C kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De regeling richt zich op met bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen zijn uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de BMKB-C gebruik te maken. Lees meer over de voorwaarden in het artikel over de BMKB-C.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule. Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO.nl. Daar lees je ook meer over de voorwaarden.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt door tot 1 juli 2023.

Meer informatie vind je op RVO.

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de corona-crisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De belangrijkste voorwaarde is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers. Daarnaast moet je bedrijf in de kern gezond te zijn.

Aanvragen bij Qredits kan van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en onbelaste vaste reisvergoeding

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De eerder per 1 oktober gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlenging geldt voor openstaande belastingen waarvan de betaaltermijn op 1 februari 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden dan volgt automatisch verlenging. In andere gevallen kun je voor het 4e kwartaal om uitstel vragen.

De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Deze regeling is er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Hier lees je meer over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden.

Rijksoverheid: 52,4 miljoen voor corona-herstel landbouw

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven kunnen aanspraak maken op de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel. In totaal is hier 52,4 miljoen voor vrijgemaakt. In 2021 is er 15,5 miljoen euro beschikbaar en in 2022 36,9 miljoen. De regelingen zijn bedoeld voor duurzaam economisch herstel, en voor het stimuleren van onder andere precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering en het aanpakken van droogte en verzilting. Zo dragen de regelingen bij aan een toekomstperspectief in een duurzame landbouw. De 2 regelingen worden uitgewerkt en vanaf begin december 2021 opengesteld.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)

Net als vorig jaar is het verkopen afsteken van vuurwerk voor de komende jaarwisseling 2021/2022 verboden. Vuurwerkondernemers kunnen opnieuw een compensatie ontvangen. Deze regeling wordt nog nader uitgewerkt en een aanvraag is nu nog niet mogelijk. De vorige en gesloten regeling ‘Tijdelijke subsidie vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) Opslag en Vervoer’ was een tegemoetkoming voor de extra kosten voor opslag en transport van ingekocht consumentenvuurwerk voor de jaarwisseling 2020/2021.

Voucherkredietfaciliteit reisbranche

Omdat veel vakanties en reizen zijn geannuleerd gaven reisorganisaties vouchers uit. De eerste vouchers verlopen binnenkort, maar veel reisorganisaties zijn niet in staat om alle reizigers terug te betalen. Via de Voucherkredietfaciliteit verstrekt de overheid leningen aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). SGR verstrekt het geld vervolgens aan reisorganisaties die in de problemen dreigen te komen.

Reisorganisaties kunnen alleen een lening bij SGR aanvragen om verstrekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen terug te betalen aan de reiziger. Het gaat om vouchers die zijn afgegeven onder de garantieregeling van SGR tussen 12 maart en 31 december 2020. Maximaal 80% van de waarde van de vouchers wordt door de regeling gefinancierd. Reisorganisaties kunnen maximaal 50 miljoen krediet aanvragen. In totaal is er 400 miljoen euro beschikbaar. Een lening aanvragen kan nog tot eind 2021.

Subsidieregeling evenementen bij annulering

De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, wanneer een evenement niet door gaat als gevolg van de dan geldende coronamaatregelen. Door verlenging van het verbod op meerdaagse evenementen tot en met 19 september 2021 is het subsidiepercentage tijdelijk verhoogt naar 100% zonder terugbetalingsverplichting.

  • Voor evenementen vóór 10 juli of na 24 september 2021 ontvangt de organisatie het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift. De overige 20% van de kosten worden vergoed in de vorm van een lening, tegen 2% rente.
  • Als de startdatum van een evenement gepland stond in de periode 10 juli tot en met 24 september 2021, ontvangt de organisatie 100% subsidie.

Besluit je als organisator zelf het evenement af te blazen, dan is de regeling niet van toepassing.

Voorwaarden voor de regeling

  • Het evenement vindt plaats tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 in (Caribisch) Nederland.
  • Het is toegestaan om een evenement dat op dit moment gepland stond vóór 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tússen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
  • Het evenement had de voorafgaande editie een annuleringsverzekering met pandemiedekking.
  • De organisatie houdt zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen.
  • Het gaat om een publiek toegankelijk evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

Het kabinet heeft op 14 december 2021 de TRSEC verlengd tot en met 30 september 2022. De verlenging ligt voor beoordeling bij de Europese Commissie. Er gelden wel andere voorwaarden. Aanvragen kan bij RVO.

Gesloten regelingen

Tozo: inkomensondersteuning en leningen – GESLOTEN

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een regeling om zelfstandigen, inclusief zzp’ers, inkomensondersteuning te bieden. Daarnaast kon je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo is vanaf 1 oktober 2021 gesloten. Bekijk of de Bbz-regeling met tijdelijk versoepelde voorwaarden een alternatief voor je is.

Terugbetalen TOZO-leningen

De start van de verplichte aflossing begint een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekken. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met 1 jaar verlengd van 5 jaar naar 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald. Aanvragen van TOZO is niet meer mogelijk.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten – GESLOTEN

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hadden en hun lasten niet meer konden betalen. De regeling was ook bedoeld voor ondernemers.

Lees hier meer over de inhoud van de regeling.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je natuurlijk terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.