Het kerstpakket en de Belastingdienst

4 december, 2019 (09:34)

Kies jij ervoor je personeel of klanten een kerstgeschenk te geven? In welke vorm dan ook. Dan is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo is de btw maar tot een bepaalde hoogte aftrekbaar. Kun je gebruikmaken van de werkkostenregeling. En is er qua belastingen een verschil tussen een relatiegeschenk voor nieuwe en bestaande klanten.

Btw en het kerstpakket

Als btw-plichtige ondernemer kun je de door jou betaalde btw aftrekken. Voor kerstpakketten en geschenken aan personeel is er een grens. Als een werknemer of relatie per jaar méér dan 227 euro exclusief btw aan geschenken ontvangt, dan is de btw niet meer aftrekbaar. Blijft de werknemer of relatie onder dit drempelbedrag? Dan is de btw wel aftrekbaar.

Koop je kerstpakketten voor je personeel?

Als werkgever betaal je over het loon, ook in natura, belasting. Binnen een bepaalde grens mag je aan personeel iets verstrekken zonder belastingheffing. Dit heet de werkkostenregeling. Binnen deze regeling is 1,2% van de totale loonsom ‘vrije ruimte’. Binnen die ruimte mag je je werknemers zonder daar belasting over te heffen ook een kerstpakket geven. Ook een cadeaubon of een contant bedrag kan onder de vrije ruimte vallen. De gift moet dan wel ‘redelijk’ zijn. Is de waarde van de gift veel hoger dan gebruikelijk (+30%), dan is loonheffing wél van toepassing. Zo is een 13e maand of een eindejaaruitkering een extra vorm van loon.
In 2020 wijzigt de werkkostenregeling en wordt het percentage voor de vrije ruimte verhoogd naar 1,7% voor een loonsom tot 400.000 euro. Daarboven blijft het percentage 1,2%.

Kerstpakketten voor je zakelijke relaties

Als het kerstpakket als acquisitiemiddel voor nieuwe klanten ingezet wordt, kun je de kosten volledig aftrekken. Geef je er een aan bestaande relaties? Dan zijn de kosten voor 80% aftrekbaar (of 73,5 % bij een bv).
Wil je een kerstpakket of geschenk aan een zakelijke relatie geven? Overleg hierover dan vooraf met je accountant.