Huwelijksvermogenrecht vanaf 1 januari 2018

7 juni, 2017 (07:53)

Het huwelijksvermogensrecht verandert ingrijpend. Alleen wat de echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen, valt straks in de gemeenschap van goederen.

Op dit moment trouwt iedereen die geen huwelijkse voorwaarden opmaakt in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 trouwt een ieder die geen  huwelijkse voorwaarden opmaakt in een beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze nieuwe wet zijn groot. Nu is het nog zo bij trouwen in gemeenschap van goederen alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden, zoals:

  • het voorhuwelijks vermogen
  • de voorhuwelijkse privéschulden
  • de erfrechtelijke verkrijgingen en giften

De beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Bij het aangaan van het huwelijk valt alleen wat de echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen in de gemeenschap van goederen. Al hetgeen de echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk hadden (waaronder ook de erfrechtelijke verkrijgingen en giften), vallen buiten de gemeenschap van goederen.

Alleen datgene dat door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk verkregen wordt, is dus gemeenschappelijk. Bij echtscheiding wordt enkel datgene verdeeld wat de echtgenoten tijdens het huwelijk gezamenlijk hebben verdiend/verkregen. Ieder van de echtgenoten behoudt bij echtscheiding hetgeen hij of zij voor het huwelijk al had.