Invoering Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

24 december, 2017 (12:32)

Op 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. Vanaf dat moment geldt een beperkte gemeenschap van goederen als u trouwt u of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Situatie nu: Gemeenschap van goederen

Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden zijn dan van de partners samen. Bij een scheiding krijgen beide partijen 50% van alle bezittingen en schulden.

Wie bezittingen of schulden apart wil houden sluit hiervoor bij de notaris huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden af.

Per 1-1-2018: Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er beperkt wat er onder de gemeenschap van goederen valt. Dit geldt voor iedereen die na de wetswijziging trouwt of kiest voor geregistreerd partnerschap.

Wat betekent de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen voor u als ondernemer?

  • uw onderneming valt niet onder de gemeenschap van goederen, als u de onderneming al hebt voor uw huwelijk of het geregistreerd partnerschap;
  • uw onderneming valt wel onder de gemeenschap van goederen als deze tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gestart;
  • alleen wat u en uw partner financieel opbouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, valt onder de gemeenschap van goederen;
  • vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
  • het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die u met uw onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) valt normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.

    Wat er valt onder ‘wat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd’ moet de praktijk uitwijzen, dit is nog niet bepaald.

Huwelijkse voorwaarden

Het blijft mogelijk om huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Hierbij maakt u bij de notaris duidelijke afspraken over hoe geld, goederen en onderneming worden verdeeld. U kunt ook afspraken maken over de uit te keren redelijke vergoeding van winst. Ook kunt u afspraken maken over eigendom van tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap aangeschafte bedrijfsmiddelen of vermogensbestanddelen voor de onderneming, zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Wilt u na 1 januari 2018 toch in de ‘algehele’ gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, dan kan dit door hiervoor bij de notaris huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Omzetten gemeenschap van goederen in voorwaarden

Het blijft ook mogelijk om tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. De notaris kan u hier alles over vertellen.

Het belang van een goede administratie

Het is belangrijk om een goede administratie bij te houden om ondernemingsvermogen, gezamenlijk bezit en privévermogen van u en uw partner te scheiden. Het maakt daarbij niet uit of u zich met uw partner verbindt in gemeenschap van goederen / beperkte gemeenschap van goederen of dat u dit doet onder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.