Klimaat: maatregelen in 2021

15 oktober, 2020 (08:15)

De ene na de andere klimaatmaatregel komt op ons af. Hoe houd je overzicht en welke zijn belangrijk voor jou? Klimaatmaatregelen en regelingen waar je in 2021 mogelijk mee te maken krijgt.

 

Groener rijden, energie besparen en materialen hergebruiken. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ook in de toekomst genoeg grondstoffen te hebben, neemt de overheid steeds meer maatregelen. Check wat er in 2021 verandert. En welke regelingen je volgend jaar kan gebruiken als je je bedrijf wilt vergroenen.

1. Energiezuinige gebouwen

Vanaf 2021 gelden strengere regels voor energiegebruik van nieuwe gebouwen met de Bijna Energie Neutrale Gebouw eisen (BENG). Ook komt er een nieuw energielabel voor utiliteitsgebouwen. Dat zijn alle gebouwen, behalve woningen. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is.

Daarnaast moest je een pand van 100 m2 of meer al voor 2023 van energielabel C voorzien. Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Elke bedrijfstak kent zijn eigen maatregelen.

Gebruik de Energiebesparingsverkenner om inzicht te krijgen in hoe je energie kan besparen in je pand. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie en ventilatie van je pand en het glastype van je ramen.

Regelingen

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

  Vanaf 2021 geldt de ISDE-regeling niet alleen voor zonneboilers en warmtepompen, maar ook voor de isolatie van woningen.

 • Energie-investeringsaftrek

  Voor energiebesparende maatregelen kan je 45% van je investeringskosten aftrekken van je fiscale winst, waardoor je belastingvoordeel hebt.

 • Vamil-regeling

  Deze regeling biedt belastingvoordeel als je je pand milieuvriendelijker maakt. Je kunt tot 75% van de investering op een willekeurig moment af schrijven.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Hiermee trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst in je belastingaangifte.

2. Gasarm ondernemen

De overheid wil het gebruik van gas afbouwen en van hernieuwbare energie stimuleren. Om de overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening te bekostigen, verhoogt de overheid in 2021 en 2022 de opslag voor Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). In de praktijk betekent dit dat je lasten omhoog gaan als je dezelfde hoeveelheid fossiele energie gebruikt. Ook komen er in 2021 Europese emissie-eisen voor pellet kachels.

Regelingen

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

  De SDE++ subsidie kan je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. In 2020 is de regeling uitgebreid met technieken voor de afvang en opslag van CO2. En in 2021 wordt deze regeling verder verruimd met aanvullende technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Met de MIA kan je tot 36% aftrekken van investeringen in milieuvriendelijke technieken.

 • Vamil-regeling

  De Vamil biedt belastingvoordeel, doordat je op een voor jou gunstig moment kan afschrijven op je investering.

Lees meer over de overstap van fossiele naar duurzame brandstoffen.

3. Circulaire economie

In 2021 gaat het kabinet meer aandacht besteden aan circulair ondernemen. Doel is dat we de helft dan de materialen die we nu gebruiken in 2030 hergebruiken. In 2050 wil het kabinet zelfs dat we volledig circulair zijn.

Regelingen

 • Nieuw fonds circulaire economie

  Het kabinet maakt in 2021 eenmalig 40 miljoen euro vrij voor ondernemers die hun bedrijf circulair willen maken en afgedankte grondstoffen gebruiken voor nieuwe producten. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

 • Subsidie circulaire ketenprojecten

  De subsidie circulaire ketenprojecten gaat in 2021 weer open. Dit kan interessant zijn als je met andere ondernemers inzet op zoveel mogelijk hergebruik van materialen of een circulair product of businessmodel wilt.

 • DEI+ circulaire economie

  Deze subsidieregeling voor recycling van afval, hergebruik en biobased grondstoffen, gaat in 2021 mogelijk ook weeropen.

In 2021 nemen we afscheid van het grootverbruik van plastic. Zo komt er statiegeld op kleine plasticflesjes vanaf halverwege 2021. Dit is bovenop het verbod op de verkoop van wegwerpplastic. Daarnaast komen er strengere regels voor restafval van textiel. De ingangsdatum van deze textielregeling is nog niet bekend.

4. Groener rijden

De overheid zet al langer in op maatregelen voor rijden zonder vieze uitstoot. Dat is niet nieuw. Wel wijzigen ieder jaar de regelingen waar je gebruik van kunt maken:

Regelingen

 • Bijtelling auto op zonnecellen

  Vanaf 2021 krijg je ook recht op een korting op de bijtelling van auto’s met zonnepanelen.

 • Korting op de bijtelling

  Voor elektrische auto’s en auto’s op waterstof geldt al een korting op de bijtelling, maar deze zal in 2021 dalen van 14% naar 10%.

 • Geen motorrijtuigenbelasting

  Voor elektrische bestelauto’s blijft in 2021 gelden dat zij geen motorrijtuigenbelasting betalen.

 • Rijden op fossiele brandstoffen duurder

  Voor voertuigen op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, stijgt de wegenbelasting in 2021. Afhankelijk van het gewicht is dit gemiddeld 24 euro per jaar. Tot slot stijgt ook de accijns op diesel in 2021 met 1 cent.

 • Vamil-regeling

  Met de Vamil schrijf je de aanschafkosten van een elektrische bedrijfsauto op een voor jouw gunstig moment af.

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA)

  Met de MIA kan je tot 36% van de investeringskosten in mindering brengen op je fiscale winst.

5. Stikstof- en PFAS regels

In het voorjaar van 2021 worden naar verwachting de PFAS-regels definitief vastgesteld en wordt voor bouwers en baggeraars duidelijk hoe ze grond, die poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat, mogen gebruiken of vervoeren. . Eerder in juli 2020 zijn de regels tijdelijk verruimd, waardoor bouwactiviteiten weer (deels) werden hervat. Het kabinet maakte met Prinsjesdag bekend extra geld vrij te maken voor natuurherstel, aanpassingen in stallen, een gezonde toekomst van de landbouwsector, het verdienvermogen van boeren en de voedselvoorziening. De in 2019 bekendgemaakte stikstofmaatregelen treffen met name de sectoren landbouw, industrie, bouw en verkeer.

Regelingen

6. Produceren met minder CO2

Vanaf 1 januari 2021 komt er een CO2-heffing voor bedrijven met uitstoot uit hun broeikasgas-, lachgas-, of afvalverbrandingsinstallatie. Deze heffing komt naast de BBT-aanpak die al bestond voor grotere industriële bedrijven en voorschrijft aan welke uitstoot-voorschriften installaties moet voldoen.

Regelingen

 • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

  De SDE++ kan je gebruiken als je gaat investeren in de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte, een combinatie van beide of hernieuwbaar gas. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. De regeling is in ontwikkeling: vanaf 2020 komt ook de afvang en opslag van CO2 in aanmerking. En in 2021 volgen meer technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven.

 • Vamil-regeling

  Met de Vamil kan je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen afschrijven op een door jou gekozen moment. Dit kan je belastingvoordeel opleveren.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Met de MIA trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst.

 • Energie-investeringsaftrek

  Met de Energie-investeringsaftrek breng je 45% in mindering als je geld steekt in CO2-reductie of energiezuinige technieken.

Lees meer over de maatregelen die de overheid de komende jaren neemt om de CO2-uitstoot te verminderen.

7. Duurzame scheepvaart

Reders moeten rekening houden met strengere regels voor nieuwe schepen in 2021. Niet alleen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar ook voor het inzichtelijk maken van energieverbruik en het zuiveren van ballastwater. De voorlopige ingangsdatum van die nieuwe regels is 1 januari 2021.

Daarnaast mogen binnenvaartschepen in 2021 niet meer restdampen van benzeen en motorbrandstoffen varend ontgassen. Dit moet voortaan met een ontgassingsinstallatie op geselecteerde locaties. Een verbod op het varend ontgassen van benzine bestaat overigens al sinds 2006.

Regelingen

 • Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

  Deze regeling kan je tot 25% subsidie opleveren als je je schip duurzaam wilt bouwen of verbouwen. Let wel op de openstellingstermijn.

Overige regelingen

Op het Digitaal Ondernemersplein vind je meer regelingen die vanuit de Europese unie of binnen je provincie gelden.