KOR BTW wordt OVOB BTW ingaande 01-01-2020

19 december, 2018 (09:06)

De kleine ondernemer krijgt niet meer het financiële voordeel van de KOR. Wil hij, ingaande 01-01-2020, gebruik maken van de OVOB dan moet dat schriftelijk worden gemeld in het 2e halfjaar 2019 (tot 20-11-2019). De nieuwe methodiek in het kort:

Per 01-01-2020 Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (OVOB).

-Vrijstelling tot  20.000 omzet
-Op verzoek
-Voor iedere ondernemer (natuurlijke en rechtspersonen)
-Omzetgrens wordt bepaald door;
alle belaste omzet  met 0%, 9% en 21%
vrijgestelde omzet 11-1-a,b,i,j.
dus ook omzet behaald met uitvoer en icl
binnenlandse omzet waarvan de heffing is verlegd naar afnemer
-Gebruikte bedrijfsmiddelen worden buiten beschouwing gelaten
(vallen onder 11-1-r)

-Per 01-01-2020 OVOB toe te passen? Melden tussen 01-06 en 20-11-2019
-Na 01-01-2020 ingang OVOB minimaal 4 weken voor de eerste van het
volgende kwartaal
-Keuze voor minimaal 3 jaar
-Na opzegging pas na 3 jaar weer vrijstelling toepasbaar
-Overschrijding omzetgrens geldt als opzegging
-Overschrijdende levering/dienst en alle volgende zijn belast.