KvK heffing verdwijnt in 2013!

7 december, 2012 (14:07)

Goed nieuws voor de ondernemer, vanaf 2013 verdwijnt de jaarlijkse Kamer van Koophandel bijdrage. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

De toegevoegde waarde van de KvK werd al langer betwist door het bedrijfsleven. Onder de druk van de financiële crisis is het dan nu eindelijk zover, de KvK verdwijnt als directe kostenpost voor het bedrijfsleven.

Indirect drukt deze ambtelijke instelling natuurlijk via de inkomsten- of vennootschapsbelastingen nog steeds het resultaat. Daarnaast zijn er nog steeds veel regels, opgelegd door de KvK, die kunnen worden afgeschaft omdat ze volstrekt overbodig en nutteloos zijn. M.i. zou er feitelijk alleen een registratieplicht overeind hoeven te blijven en deze zou ook heel goed op het gemeentehuis gedaan kunnen worden. M.a.w. de KvK zou m.i. gewoon gesloten kunnen worden. Misschien zou de heer Rutten hier eens over na kunnen denken.

Ook maakt de KvK zich steeds meer schuldig aan concurrentievervalsing door, in hun drang om als ambtelijke instelling te overleven, steeds meer activiteiten te ontplooien die ook door de private sector worden gebezigd. Hiermee wordt de KvK zelfs de concurrent van het bedrijfsleven in plaats van de door hen geveinsde belangenbehartiger van het bedrijfsleven. Het is duidelijk dat de strijd nog niet gestreden is en er is nog een weg te gaan alvorens de bureaucratie daadwerkelijk is uitgebannen.