Lenteakkoord: belastingen en bezuinigen

30 mei, 2012 (20:21)

De definitieve versie van het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eind april sloten is vrijdagmiddag gepresenteerd. In totaal nemen de vijf partijen voor 12,4 miljard euro aan ‘saldoverbeterende maatregelen’ voor 2013. Daarvan is ruim 3,5 miljard een bezuiniging, de overige ruim 8,5 miljard moet door lastenverzwaringen worden binnengehaald.

Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

“We schuiven de rekening niet door naar de toekomst en 2013 is geen verloren jaar. Nederland heeft in één jaar nog nooit zoveel bespaard op de overheidsuitgaven als in 2013,” zei De Jager na afloop van de ministerraad. “Het akkoord versterkt de economische groei en verbetert de werking van de woning- en arbeidsmarkt. Er wordt een aantal grote hervormingen in gang gezet die de economische structuur versterken en de overheidsfinanciën verbeteren.”

Hervormingen

Het gaat daarbij om de modernisering van de arbeidsmarkt (hervorming van WW en ontslagrecht), het versneld verhogen van de pensioenleeftijd (geleidelijk vanaf 2013), de hervorming van de woningmarkt (annuïtair aflossen in 30 jaar voor nieuwe hypotheken, structureel lagere overdrachtsbelasting, verhuurdersbelasting vanaf 2013) en efficiëntere zorgverlening (hervorming AWBZ, verhoging eigen risico naar 350 euro).

Maatregelen voor overheidsfinanciën

  • Het normale Btw-tarief gaat per 1 oktober naar 21 procent.Gezien de snelheid waarmee deze tariefsverhoging doorgevoerd lijkt een overgangsregeling, net als bij eerdere btw-verhogingen op zijn plaats, hierover biedt het akkoord nog geen duidelijkheid.
  • De onbelaste kilometer-en openbaarsvervoersvergoeding voor woon-werkverkeer wordt afgeschaft. Overige zakelijke kilometers kunnen tot 1 januari 2014 nog wel onbelast vergoed worden. Vanaf 2014 dient de vergoeding uit de zogenaamde vrije ruimte binnen de werkkostenregeling plaats te vinden.
  • Accijnzen voor sigaretten en alcohol gaan omhoog. Sigaretten worden 0,35 cent per pakje van 19 duurder. De bieraccijns gaat 10 procent omhoog en de accijns voor wijn stijgt met 15 procent.
  • Nullijn voor ambtenaren (opbrengst van 1,7 miljard euro).