Mediation

Wat is Mediation ?
Met mediation werkt u samen met de andere partij aan de oplossing van uw conflict. U werkt en denkt dus zelf actief mee en bepaalt gezamenlijk de oplossing. De mediator begeleidt het proces, kiest geen partij en blijft onafhankelijk en neutraal.

Wanneer is mediation geschikt voor u ?
– Beide partijen hebben de wil en de intentie om er gezamenlijk uit te komen
– De deelnemers zijn gevolmachtigd om beslissingen te nemen
– Er is geen rechterlijke uitspraak nodig

Wat zijn de voordelen van mediation ?
– Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure
– Het is doorgaans goedkoper dan een juridische procedure

– Oplossingen worden in gezamenlijkheid bepaald en zullen daardoor beter bij u passen
– Mediation is informeel, er komt geen rechter aan te pas
– Er is deskundige en onafhankelijke begeleiding waardoor iedereen aan bod komt en inspraak heeft
– De kans dat de relatie behouden blijft (of goed afgesloten wordt) is veel groter
– Mediation is een positief proces, er wordt gedacht in oplossingen

Mediation bij AD-Vis werkt op basis van een uurtarief waarover u van te voren wordt geïnformeerd. Kosten kunnen in gelijke delen worden verdeeld over partijen maar hierover zijn ook andere afspraken mogelijk. Het uurtarief en de verdeling van de kosten worden vastgelegd in een mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld. Uren worden in rekening gebracht onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing.