Meer bescherming voor consument

18 september, 2012 (18:52)

De ministerraad heeft ingestemd met het omzetten van de Europese richtlijn voor consumentenrechten in Nederlandse recht. Nederlandse consumenten krijgen dan meer bescherming bij de aankoop van producten en diensten, ook in  het buitenland.

Verschillen
De Europese richtlijn zorgt ervoor dat consumenten in de hele Europese Unie (EU) dezelfde rechten krijgen. De huidige verschillen in regels belemmeren bedrijven die hun producten en diensten in het buitenland willen aanbieden.

Voordelen voor kopers
De termijn waarbinnen je af kunt zien van een aankoop is straks hetzelfde in alle landen van de EU. Als je bijvoorbeeld online of aan de deur een product koopt, heb je standaard 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. Wel moet de consument het  product binnen 14 dagen terugsturen.

Beschadeging
De verkoper moet de consument duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld de contractsduur en de eventuele bijkomende kosten. Nieuw is ook dat het risico voor beschadiging en verlies pas overgaat op de koper na ontvangst van het product. Ook bevat het wetsvoorstel een uniforme regeling voor het geval de verkoper te laat levert.  

Verbod op stilzwijgende instemming
Daarnaast komt er een einde aan de zogeheten ‘stilzwijgende instemming’ voor aanvullende diensten of aankopen. Bijvoorbeeld het online boeken van een busticket, waarbij ook – tegen betaling – een aanvullende maaltijdservice aan de consument wordt aangeboden en waar alvast het hokje, waarmee de maaltijdservice wordt geaccepteerd, is aangevinkt. Deze praktijk is niet langer toegestaan. Er moet sprake zijn van duidelijke instemming met het aanbod, zoals door een (elektronische) handtekening of het intypen van de woorden ‘ik ga ermee akkoord’.

Verder zijn overeenkomsten die telefonisch worden aangegaan, pas geldig als ze door de consument schriftelijk of via de e-mail zijn bevestigd. Daarvan is de levering van elektriciteit, water, gas en stadsverwarming een voorbeeld.

Aankoop digitale producten
Tot slot biedt het wetsvoorstel bescherming voor de consument in de digitale wereld, door verplichte informatie vooraf aan de consument bij de aankoop van of toegang tot digitale inhoud, bijvoorbeeld muziek- en videodiensten. Die informatie kan gaan over beveiligingsvoorzieningen en op welke media de diensten zijn te gebruiken. Ook hier geldt dat de consument binnen 14 dagen van de koop af kan zien.