Nieuwe factsheets en kennisdocumenten WAB

31 december, 2019 (13:06)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor werknemers en werkgevers. In de factsheets en kennisdocumenten leest u wat dit voor hen betekent.

De volgende factsheets over de WAB vindt u op rijksoverheid.nl:

– WAB: Ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werkgevers
– WAB: Ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werknemers
– WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werkgevers
– WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werknemers
– WAB: payrolling – informatie voor inleners
– WAB: payrolling – informatie voor werknemers
– WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers
– WAB: de ketenbepaling – informatie voor werkgevers en werknemers

De volgende kennisdocumenten over de WAB vindt u op rijksoverheid.nl:

– Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans
– Kennisdocument payrolling in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans

Eerder kon u al de volgende informatie over de premiedifferentiatie WW lezen op rijksoverheid.nl:

– Kennisdocument premiedifferentiatie WW
– Factsheet premiedifferentiatie WW

Gerelateerd bericht
Memo: gevolgen WAB voor WW-premie 2020