Nieuwe hypotheekregels

26 november, 2017 (12:33)

Vanaf 1 januari 2018 gaat er het een en ander veranderen als je een nieuwe hypotheek afsluit. Ook staan er in het regeerakkoord plannen die invloed hebben op je hypotheek, als je die al hebt.

Wat verandert er als je een nieuwe hypotheek afsluit in 2018?

Bijkomende kosten

Als je een huis koopt in 2018 moet je meer eigen geld meebrengen dan in 2017. Bijkomende kosten kun je namelijk helemaal niet meer ‘in je hypotheek’ stoppen. Denk aan notariskosten, makelaarskosten en overdrachtsbelasting. Gemiddeld zijn de bijkomende kosten 6% van de koopprijs.

Meer lenen met duurzame aanpassingen

Kun je aantonen dat je nieuwe huis met wat aanpassingen minder tochtig én duurzamer is, dan kun je vanaf 2018 maximaal € 9.000 extra lenen. Ook als je een huis op het oog hebt met energielabel A++, kun je € 9.000 extra bovenop je aanvankelijke hypotheek krijgen.

Wie gaat voor een zogenoemde nul-op-de-meterwoning (denk aan zonnepanelen, dak- en gevelisolatie, warmtepompen en zonneboilers in plaats van bijvoorbeeld cv-ketels) kan zelfs € 25.000 extra lenen. De voorwaarde is wel dat je dan een jaarinkomen van € 33.000 of meer hebt.

NHG

Vanaf 1 januari gaat de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie omhoog van € 245.000 naar € 265.000. En als je energiebesparende maatregelen doorvoert is dat zelfs € 280.900.

Hypotheek voor tweeverdieners

Vanaf 1 januari kunnen tweeverdieners meer lenen. Voor het berekenen van de maximale hypotheek mag je vanaf 1 januari 2018 70% van het inkomen van de minst verdienende partner meerekenen. Nu is dat nog 60%.

Restschuldfinanciering

Je mocht de rente van je restschuld onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Vanaf 1 januari 2018 mag dit voor een nieuwe restschuld niet meer. Je hebt dan dus geen hypotheekrenteaftrek meer over je restschuld.

Regeringsplannen & hypotheekrenteaftrek

Ook de plannen van de nieuwe regering hebben invloed op je hypotheek. Deze plannen moeten nog wél door de eerste en tweede kamer worden goedgekeurd.

Snellere afbouw hypotheekrenteaftrek

Als je een hypotheek hebt, kun je de hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit blijft, maar het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt sneller afgebouwd. Vanaf 2020 met 3% per jaar, totdat in 2023 het tarief van 36,93% is bereikt.

2 belastingschijven in plaats van 4

In 2021 komen er 2 belastingschijven in plaats van 4. Een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Omdat je een hypotheek voor meerdere jaren aangaat, kun je dit merken in je portemonnee.

Eigenwoningforfait gaat omlaag

Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 0,75% naar 0,6%. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij je bij je belastbaar inkomen moet optellen. Een soort inkomen uit je huis dus. Het is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. De verlaging van het percentage is in je voordeel.

Afbouw Wet Hillen

De wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd. Deze wet bepaalt dat je geen eigen woningforfait hebt als je geen of een kleine schuld hebt op je huis. Dit betekent dat als je je hypotheek voor het grootste deel of helemaal hebt afgelost, je weer belasting gaat betalen over je eigen huis.