Nieuwe wetten en regels voor mkb’ers vanaf 1 juni 2023

29 mei, 2023 (09:16)

Vanaf 1 juni 2023

Wijziging Europees octrooisysteem (1 juni 2023)

Met een octrooi bescherm je een technische uitvinding. Anderen mogen je uitvinding dan niet namaken en gebruiken. Wil je een octrooi aanvragen? Vanaf 1 juni 2023 verandert het Europees octrooisysteem. Je kunt dan kiezen voor een Europees octrooi met landen die je zelf kiest of een unitair octrooi. Het unitair octrooi is een nieuw octrooi dat geldt in zeventien Europese landen. Het maakt octrooibescherming eenvoudiger, efficiënter en goedkoper. De nieuwe Europese octrooienrechtbank (Unified Patent Court) met een vestiging in Den Haag voert het unitair octrooi uit en houdt toezicht.

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer naar zes weken (1 juli 2023*)

De Algemene Oudersdomswet (AOW) is het basisinkomen dat je van de overheid krijgt als je ouder bent. Als werkgever kun je AOW’ers in dienst nemen. Heb je een AOW’er in dienst die langdurig ziek wordt? De periode van loondoorbetaling bij ziekte wijzigt van dertien naar zes weken. Dit geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden. Voor werknemers die eerder ziek werden, geldt de termijn van dertien weken.

*De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Bv oprichten kan online (2023*)

Wil je een besloten vennootschap (bv) oprichten? Dat kan binnenkort online, zonder dat je naar een notariskantoor hoeft te gaan. De notaris stelt een akte op die je samen via videobellen doorneemt. Je identificeert je met een digitaal identificatiemiddel. Je ondertekent de akte online met je handtekening.

Let op: een notaris kan weigeren om de oprichting online te doen. Bijvoorbeeld als die vermoedt dat er sprake is van identiteitsfraude of twijfelt of je zelfstandig beslissingen kunt nemen. In dat geval moet je persoonlijk bij de notaris langskomen.

*De precieze ingangsdatum van deze wetswijziging is nog onbekend.

Verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes (1 juli 2023)

Verkoop je eten en drinken voor gebruik onderweg of om af te halen? Het is straks verboden plastic wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen gratis mee te geven. Je moet je klant voor plastic wegwerpverpakkingen laten betalen, bovenop de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of maaltijd. Je bepaalt zelf hoeveel je klant betaalt. Je mag 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen wél gratis meegeven.

Modeketens moeten oude kleding inzamelen (1 juli 2023)

Ben je producent of importeur van textiel? Op 1 juli 2023 gaat de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in. De UPV geldt voor producenten en importeurs die textielproducten zoals kleding als eerste in Nederland op de markt brengen. Je bent door de UPV verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van textiel op de Nederlandse markt. Brancheorganisaties Inretail en Modint hebben samen de Stichting UPV Textiel opgericht. Door je aan te sluiten bij deze stichting kun je samen met andere ondernemers eenvoudig en betaalbaar aan je UPV-verplichtingen voldoen.

Ook moet je gegevens over de verkoop, hergebruik en het recyclen van textiel doorgeven aan de overheid:

  • Meld je tussen 1 juli en 12 augustus 2023 aan bij Rijkswaterstaat. Je geeft informatie over je bedrijf, hoeveel en wat voor soort textiel je het komende jaar op de markt wilt brengen en hoe je je aan de regels gaat houden.
  • Vanaf 2024 geef je ieder jaar door hoeveel textiel je het vorige jaar op de markt hebt gebracht.
  • Vanaf 2026 geef je ook ieder jaar door of je je aan de textielregels voor hergebruik en recyclen houdt.

Incassobureau moet vergunning hebben (1 juli 2023*)

Heb je een incassobureau? Dan krijg je te maken met strengere kwaliteitseisen. Je hebt straks een vergunning nodig om incassodiensten te mogen aanbieden. Dat staat in de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Er geldt een overgangstermijn van één jaar, waarin je zonder vergunning incassowerkzaamheden mag uitvoeren.

*De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Terugbetalingsperiode minnelijk traject korter (1 juli 2023)

Heb je schulden en kun je die niet meer betalen? Dan kun je gebruikmaken van een schuldenregeling zoals het minnelijk traject. Je maakt dan zelf of via een schuldhulpverlener afspraken met je schuldeiser(s) over wat je wél kunt betalen. Je betaalt tijdens een vastgestelde periode zoveel mogelijk terug aan je schuldeisers. Op dit moment is de terugbetalingsperiode 36 maanden. Per 1 juli wijzigt dit in 18 maanden en ben je sneller van je schulden af.

Verbod op online verkoop sigaretten en sigaren (1 juli 2023)

Heb je een webshop waar je (elektronische) sigaretten, sigaren of navulverpakkingen met of zonder nicotine verkoopt? Of ben je producent of importeur van dit soort rookwaren? Per 1 juli is de online verkoop van tabaksproducten verboden. Dit is een van de maatregelen om het aantal rokers te verminderen.

Verbod op productie smaakjes e-sigaretten (1 juli 2023)

Verkoop je e-sigaretten met smaakjes? E-sigaretten met smaakjes als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito zijn sinds 1 januari 2023 verboden. Tabakssmaken zijn wel toegestaan. Ook het produceren van e-sigaretten met smaakjes en navulvloeistoffen is vanaf 1 juli 2023 verboden. Tot 1 oktober 2023 geldt een uitverkooptermijn en mogen winkels hun voorraad nog verkopen.

Zorgverleners moeten medische gegevens online delen (1 juli 2023)

Ben je zorgverlener? Per 1 juli 2023 gaat de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) in. Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet. De eerste verplichting gaat waarschijnlijk halverwege 2024 in: de huisarts is vanaf dan verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (21 augustus 2023)

Werk je in de transportsector? Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1

Nieuwe wetten en regels 2024

Met Omgevingswet sneller vergunning ruimtelijk project (1 januari 2024)

Wil je een vergunning aanvragen voor je bedrijf? Bijvoorbeeld voor een bouwproject of het ombouwen van een garage tot bedrijfsruimte? Met de nieuwe Omgevingswet kun je sneller en makkelijker een vergunning aanvragen. Je doet één aanvraag bij één loket en krijgt één besluit. En in plaats van zesentwintig weken krijg je meestal binnen acht weken duidelijkheid over je aanvraag. Ingang van deze wet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024.

Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 januari 2024*)

Werk je in de bouw? De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet de kwaliteit in de bouw verbeteren en de positie van de consument en zakelijke klant beschermen. Je bent als bouwer straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te huren. Daarnaast verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: als aannemer blijf je ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Dit geldt niet als deze gebreken niet jouw schuld zijn. De Wkb gaat tegelijk in met de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Veiligheidscoördinator bij bouw en sloopwerkzaamheden (1 januari 2024)

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden is vanaf 1 januari 2024 een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving verplicht. Dat staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De coördinator zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen op de bouwplaats om ongelukken te voorkomen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat tegelijk in met de Omgevingswet, op 1 januari 2024.