Overheidsbedrijven betalen vanaf 2016 vennootschapsbelasting

23 mei, 2013 (13:02)

Het werd tijd, geen oneerlijke concurrentie meer…

Op aandringen van de Europese Commissie gaan overheidsbedrijven vanaf januari 2016 vennootschapsbelasting betalen. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan eurocommissaris Almunia. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Per 2016

Weekers: ‘De Nederlandse regering is voornemens, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, om binnen een termijn van 18 maanden wetgeving vast te stellen die erop gericht is dat overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetgeving zal uiterlijk in het daaropvolgende belastingjaar in werking treden. Dit betekent concreet dat de wetgeving per 1 januari 2015 tot wet zal worden verheven en de wet per 1 januari 2016 in werking zal treden.’