Pensioenakkoord dwingt zzp’er tot AOV

9 juli, 2019 (07:00)

Het is nog niet daadwerkelijk zover maar het heeft er alle schijn van dat de polderaars ZZP-ers een AOV door de strot willen duwen, zie onderstaand KvK-artikel

Na bijna 10 jaar overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers ligt er nu een principe-pensioenakkoord. Dit akkoord is in de eerste plaats gericht op werknemers in loondienst. Maar ook voor jou als zzp’er heeft het verstrekkende gevolgen. Je wordt verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Daarnaast komen er regels voor vrijwillige pensioenregelingen.
In het akkoord staan afspraken over ouderdomspensioen, AOW en over arbeidsongeschiktheid. Als zzp’er kun je nu veel zelf regelen. Dat heeft als voordeel dat je je eigen keuze kunt maken. Nadeel kan zijn dat er meer risico’s onverzekerd zijn en dat je niet kunt deelnemen aan pensioenfondsen.Met het plan dat nu is aangenomen vinden de partijen dat jij je ook moet mogen aansluiten bij de pensioenfondsen in jouw branche. Maar je wordt ook verplicht je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En de algemene AOW-veranderingen gaan voor jou gelden.

Verplichte AOV

Meest opvallende afspraak is dat zzp’ers verplicht worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De overlegpartijen willen niet dat kosten en risico’s van onverzekerden worden afgeschoven op de samenleving.

Het is een akkoord. Het moet nog worden uitgewerkt in regelgeving en precies worden ingevuld. Het kabinet wil dat de sociale partners begin 2020 een gedetailleerd voorstel hebben uitgewerkt. Zonder dat het de overheid geld kost. De minister werkt daarnaast aan een nieuwe zzp-wet. Waarin hij ook aandacht heeft voor minimumtarieven die rekening houden met zo’n verzekering.

Ouderdomspensioen: meer keuzemogelijkheden

Veel zelfstandigen bouwen nu weinig of geen ouderdomspensioen op. Alleen voor bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen zoals bij voorbeeld schilders geldt wél een verplicht ouderdomspensioen.

Ook straks ben je niet verplicht om iets voor je pensioen te regelen. Je houdt jouw eigen keuzevrijheid. Maar je krijgt wel de mogelijkheid om je net als werknemers vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten in de sector of het bedrijf waarvoor je werkt. Daarmee kun je meedelen in (kosten)voordelen zoals beleggingen, administratie en het afdekken van risico’s.

AOW leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de eisen van de vakbonden.

  • In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
  • Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.
  • Daarna stijgt de AOW-leeftijd 8 maanden per jaar dat we langer leven.

Details van het hele akkoord moeten nog worden uitgewerkt. Maar de hoofdlijnen zijn bekend: meer mogelijkheden om ouderdomspensioen te regelen. Nieuwe leeftijdsgrenzen voor de AOW en vooral dus ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.