Pensioenoverzicht digitaal opvraagbaar

25 september, 2017 (17:23)

Mijnpensioenoverzicht.nl is een informatieve en gratis website van de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De website geeft overzicht en inzicht in je pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl is eenvoudig en veilig: je logt in met je DigiD. De website geeft inzicht in je AOW en je opgebouwde pensioenen van verschillende voormalige werkgevers. Ook geeft het informatie over het pensioen van je partner. Mijnpensioenoverzicht.nl is gevuld met gegevens van bijna alle pensioenfondsen. Het pensioen dat je als zelfstandige opbouwt, staat er echter niet op.”

“De gegevens die je ziet zijn alleen voor jou beschikbaar. De gegevens worden ‘opgehaald’ van de SVB, Verzekeraars en Pensioenuitvoerders en de gegevens zijn alleen beschikbaar op het moment van inloggen. Bij uitloggen worden de gegevens niet opgeslagen. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. Je kunt uiteraard wel voor jezelf een printje maken en hiermee naar een financieel adviseur gaan. In Mijnpensioenoverzicht.nl ontbreken de gegevens van de verzekeringen of spaarrekeningen die mensen hebben.”