Prinsjesdag 2019

18 september, 2019 (10:52)

Nederlandse bedrijven gaan bronbelasting betalen op uitgaande rente en royalty’s. Lees meer

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2020 tot 2028 stapsgewijs omlaag. Lees meer

Voor boeren wordt een brede weersverzekering voordeliger. De 21% assurantiebelasting vervalt. Lees meer

De verhoging van de arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor werknemers in loondienst. Lees meer

Bestuursrechtelijke dwangsommen zijn per 2020 niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Lees meer

De regels voor btw bij leveringen binnen de EU worden eenvoudiger. Lees meer

De Belastingdienst mag bekend maken welke adviseur een boete heeft gekregen voor belastingontduiking en -fraude. Lees meer

Het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt al in 2020 ingevoerd in plaats van 2021. Lees meer

Vanaf 1 januari 2020 kunt u vaker per jaar een aanvraag doen voor de innovatieregeling WBSO. Lees meer

Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting wordt 2020 niet verlaagd en de belastingrente wordt aangepast. Lees meer

De belasting opslag duurzame energie (ODE) gaat omhoog. Dit geldt vooral voor bedrijven met groot energieverbruik. Lees meer.

Personeel

alles openen

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt er nieuw ontslagrecht en verandert de WW-premie. Lees meer.

Werkgevers kunnen personeel extra belonen dankzij verruiming werkkostenregeling. Lees meer

Vervoer

alles openen

Heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen wegenbelasting. Lees meer

De fiscale bijtelling voor de elektrische auto van de zaak gaat stapsgewijs omhoog, maar blijft aantrekkelijk. Lees meer

Er komt een vrachtwagenheffing voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Lees meer.