Sneller een hypotheek met NHG

15 januari, 2020 (17:55)

Alle ondernemers inclustief zzp’ers kunnen makkelijker een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandige ondernemers niet of beperkt op de hoogte is. Ben je minimaal 1 jaar als ondernemer actief? Dan kun je een hypotheek met NHG afsluiten. Dat was 3 jaar.

Met de NHG sluit je hypotheek aan bij je inkomen. Je leent niet teveel geld, want je hypotheek voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo houd je naast je maandelijkse woonlasten genoeg geld over voor andere privéuitgaven zoals boodschappen, je auto en verzekeringen.

NHG biedt vangnet bij tegenslag

De NHG biedt een vangnet als je je hypotheek niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld als je relatie stopt, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of als je partner overlijdt. Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar men denkt mee. Mogelijk kan je dan je woning behouden en voorkom je verkoop met verlies. Is verkoop toch nodig en is de opbrengst lager dan de hypotheek? Dan kan de NHG de restschuld kwijtschelden. De rente is met NHG is ook iets lager.

Maximum aankoopbedrag

Wil je gebruikmaken van de NHG? In 2020 is het maximum aankoopbedrag van een woning 310.000 euro. Dat bedrag is inclusief eventuele verbouwingskosten. Tref je energiebesparende voorzieningen? Dan kun je zelfs tot 328.600 euro lenen, als je dat extra bedrag gebruikt voor deze voorzieningen. NHG is ook mogelijk voor wie een bestaande lening wil verhogen om bijvoorbeeld een verbouwing te bekostigen. De kosten zijn 0,9% van het totale hypotheekbedrag.

Voor alle ondernemers

Tot juli 2018 moest je drie aangiftes inkomstenbelasting hebben van hetzelfde bedrijf en met dezelfde bedrijfsactiviteiten. Met ingang van juli 2018 is de NHG mogelijk voor elke ondernemer die minimaal één jaar actief is. De NHG is hierdoor bereikbaar voor zowel ondernemers voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Het gaat om de bedrijfsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap en besloten vennootschap (bv).

Toetsinkomen bepalen

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en zelfstandig ondernemerschap. Een deskundige namens het NHG bepaalt het toetsinkomen, binnen vijf werkdagen na de ontvangst van alle documenten, en legt dit vast in de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit document is zes maanden geldig. Met de Inkomensverklaring Ondernemer volg je het reguliere hypotheektraject.

Inkomensverklaring Ondernemer

De Inkomensverklaring Ondernemer verbetert de toegang en de betaalbaarheid van hypotheken voor ondernemers. Ook het proces om een hypotheek te krijgen is makkelijker. Geldverstrekkers hebben vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing. De Inkomensverklaring Ondernemer is een uitbreiding en vervanging van de bestaande inkomensverklaring voor zzp’ers.