VAR 2014 ook eerste maanden van 2015 geldig

20 september, 2014 (15:21)

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiƫn wil de overgang naar een VAR-webmodule zo soepel mogelijk laten verlopen. De geldigheidsduur van de voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) wordt daarom met enkele maanden verlengd. Dat zegt staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer over de overgang op de webmodule en de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De staatssecretaris laat weten dat de VAR 2014 ook nog gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 kan worden gebruikt. Een verzoek voor een VAR voor het jaar 2015 hoeft dan ook niet te worden gedaan. Om te voorkomen dat onzekerheid bij de gebruikers van de VAR en een massale toeloop bij de Belastingdienst (waaronder de Belasting Telefoon) ontstaat, is het nodig dat de Belastingdienst de laatste week van juli en de maand augustus benut voor de communicatie hierover. De verlengde geldigheidsduur heeft alles te maken met het nog in te dienen wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever voor de juistheid van de VAR-aanvraag wordt geregeld.

Wiebes verwacht dit wetsvoorstel eind augustus naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Op dit moment wordt nog intern onderzocht of het mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Het is echter niet de bedoeling dat daarmee de bouw van de webmodule vertraging oploopt. In de loop van augustus is duidelijk of dit kan en zo nee, of en welk alternatief mogelijk is.