Veranderingen in Toeslagen 2013

15 november, 2012 (19:14)

De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd wat er verandert in de Toeslagen in 2013. De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief.

Regels toeslagpartner gewijzigd

De regels voor het hebben van een toeslagpartner veranderen. Ze worden grotendeels gelijk aan de regels voor fiscaal partnerschap. Een paar voorbeelden:

  • U woont ongehuwd samen met uw partner en 1 van u heeft een minderjarig kind. Uw partner is dan uw toeslagpartner.
  • U woont met een aantal mensen in een studentenhuis. Was uw huisgenoot uw toeslagpartner, dan wordt hij nu uw medebewoner.
  • U hebt een verzoek bij de rechtbank ingediend voor scheiding van tafel en bed en u woont niet meer op hetzelfde adres. Dan bent u niet meer elkaars toeslagpartner.

Toetsingsinkomen verandert

Vanaf januari wordt uw loonstrook eenvoudiger door de Wet uniformering loonbegrip. Door deze wet verandert uw toetsingsinkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en). Belastingdienst Toeslagen heeft de toetsingsinkomens zo veel mogelijk aangepast. Let op uitzonderingen zoals bij zelfstandig ondernemers. Controleer daarom altijd uw toetsingsinkomen. Klopt dit niet? Geef dan een inkomenswijziging door met Mijn toeslagen.

Ook rente bij terugbetalen definitieve berekening

Belastingdienst/Toeslagen betaalt u rente als zij toeslagen nabetalen op grond van een definitieve berekening. Met ingang van 2013 moet u rente aan Belastingdienst/Toeslagen betalen als uit de definitieve berekening blijkt dat u toeslag moet terugbetalen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door. Dan krijgt u de juiste toeslag.

Dwangsom

Met ingang van 2013 geldt de Wet dwangsom als Belastingdienst/Toeslagen niet op tijd een beslissing nemen. Hebt u vóór 1 januari 2015 geen definitieve berekening over 2013 gekregen? Dan kunt u een dwangsom eisen van Belastingdienst/Toeslagen.

Geef wijzigingen door

Belastingdienst/Toeslagen gaat strenger controleren of de gegevens die u doorgeeft, juist zijn. Is dit niet het geval, dan Belastingdienst/Toeslagen u een boete opleggen. Verandert er iets in uw inkomen of situatie? Geef de wijzigingen dan binnen 4 weken aan ons door met Mijn toeslagen.

Minder zorgtoeslag voor hogere inkomens

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Uw zorgtoeslag wordt daardoor lager. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

Meer zorgtoeslag voor lagere inkomens

Hebt u een laag inkomen? Dan gaat de zorgtoeslag omhoog. U krijgt € 115 per jaar erbij als compensatie voor de verhoging van het eigen risico.

Vermogen en geen recht op zorgtoeslag

Hebt u of heeft uw partner vermogen, zoals spaargeld en beleggingen? U hebt geen recht op zorgtoeslag voor 2013 als uw vermogen op 1 januari 2013 groter was dan:

  • € 101.139 voor een alleenstaande (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)
  • € 122.278 voor partners (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)

Minder huurtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw huur. U gaat zelf een groter deel van de huur betalen. De huurtoeslag wordt voor alle huishoudens € 8,80 per maand lager (€ 105,60 per jaar).

Minder kinderopvangtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het 1e kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet uw oudste kind te zijn. Is uw (gezamenlijke) inkomen € 118.189 of hoger? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer voor het 1e kind. Voor het 2e en volgende kind krijgt u nog wel kinderopvangtoeslag. Deze vergoedingen zijn hetzelfde als in 2012.

Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager gaat de toeslag voor het 1e kind niet omlaag.

Meer kindgebonden budget voor 2e kind

Hebt u een laag inkomen, dan krijgt u € 75 meer kindgebonden budget voor uw 2e kind. De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk. Het kindgebonden budget voor ouders met 2 kinderen wordt maximaal € 1.553 per jaar.

Vermogen en geen recht op kindgebonden budget

Hebt u of heeft uw partner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? U hebt geen recht op kindgebonden budget voor 2013 als uw vermogen op 1 januari 2013 groter was dan:

  • € 101.139 voor een alleenstaande (uw heffingsvrij vermogen uit box 3 + € 80.000) (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)
  • € 122.278 voor partners (uw gezamenlijke heffingsvrij vermogen uit box 3 + € 80.000) (De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief)

Beperking kinderopvangtoeslag als u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgt

U krijgt in 2013 kinderopvangtoeslag voor het aantal maanden dat u een traject, een opleiding of een inburgeringscursus volgt. Voor deze maanden bouwt u uren voor kinderopvangtoeslag op, die u kunt gebruiken in 2013. Voor ieder kind per maand maximaal 230 uur:

  • Volgt u een traject naar werk? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u daadwerkelijk dit traject volgt.
  • Studeert u? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u staat ingeschreven bij een school of instelling.
  • Volgt u een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? Dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u de cursus volgt.

Hebt u een partner? Dan moet u berekenen wie van u het minste aantal uren kinderopvang nodig heeft. U krijgt kinderopvangtoeslag voor dit aantal uren.