Voorstel verplichte AOV in 2024 verwacht

20 juli, 2023 (10:28)

De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Persoonlijke noot: ik merk op dat dit akkoord over de hoofden van zzp-ers heen werd gesloten, dat zowel werknemers- als werkgeversorganisties hier feitelijk niet over gaan en dat zzp-organisaties in deze kwestie niet gehoord zijn en serieus genomen werden.

Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord is in het voorjaar van 2024 klaar, verwacht de regering. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, wordt de wet ingevoerd.

Hoofdlijnen van verplichte AOV

Hoe de verplichte AOV er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het Ministerie van Sociale Zaken werkt op dit moment de wet uit op basis van een adviesrapport van de Stichting van de Arbeid
Naar verwachting zijn dit de hoofdlijnen:

  • Betaal je inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming, dan ben je verplicht een AOV te hebben. De verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten. 
  • De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5 en 8 procent van het laatst verdiende inkomen. Is je laatst verdiende inkomen hoger dan 143% van het wettelijk minimumloon, dan betaal je over het bedrag dat je meer winst had geen premie.
  • De uitkering is 70 procent van je laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Als je arbeidsongeschikt raakt, moet je het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvang je de uitkering.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.

AOV voor ondernemers

Met een AOV verzekeren ondernemers zich tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is nu niet verplicht. Veel zelfstandigen hebben geen AOV. Ze hebben meestal andere oplossingen om het financiĆ«le risico bij arbeidsongeschiktheid te verminderen.

Alle werkenden beschermd

Een verplichte AOV voor ondernemers beschermt straks  alle werkenden in Nederland  tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De samenleving  moet daardoor minder risico  lopen en minder kosten maken.