Vrijstelling voor kwijtscheldingswinst

9 november, 2022 (07:13)

Wellicht goed om te weten in tijden van crisis…

De vrijstelling voor kwijtscheldingswinst is een vrijstelling voor winst die ontstaat als een schuldeiser afziet van het innen van een schuld die u bij hem hebt. In dat geval levert dit u winst op. Deze winst is vrijgesteld onder de volgende voorwaarden:

  • De schuld is niet te innen, bijvoorbeeld door een (dreigend) faillissement.
  • Van de winst die is behaald met de kwijtschelding is alleen het deel vrijgesteld dat hoger is dan de te verrekenen verliezen uit werk en woning van voorgaande jaren en het verlies uit werk en woning over het lopende jaar. Verliezen in de jaren die volgen op het jaar van de kwijtschelding, verkleinen het vrijgestelde bedrag niet.

Voorbeeld

De onderneming van Aart heeft een schuld van € 25.000 aan Kees. Omdat Aart het bedrag definitief niet kan terugbetalen, besluit Kees om de schuld van Aart kwijt te schelden. Daardoor krijgt Aart een voordeel: de kwijtscheldingswinst. Voor hem is dat winst uit onderneming. Als Aart geen verlies uit werk en woning heeft uit het verleden of uit dit jaar, dan is het hele bedrag van de kwijtschelding vrijgesteld. Stel dat Aart nog € 11.000 aan verliezen heeft staan, dan moet de kwijtscheldingswinst eerst worden verrekend met die verliezen. De rest van de kwijtscheldingswinst (€ 14.000) is dan vrijgesteld.