Wat betekent de Miljoenennota 2017 voor uw geldzaken?

3 oktober, 2016 (19:40)

Volgens het kabinet komt Nederland sterk uit de crisis, maar de schade van de crisis is voor veel mensen nog niet weggewerkt. Het kabinet is dus nog niet klaar. Eén voordeel: we gaan er wel op vooruit. Waarmee precies? De belangrijkste kabinetsplannen zetten we voor u op een rij. 

Sparen en beleggen

Belasting op spaargeld tot € 100.000 omlaag
De vermogensrendementsheffing (belasting over bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen, een tweede woning) gaat veranderen. Dat is goed nieuws voor de meeste spaarders. Heeft u een vermogen van boven € 100.000? Dan gaat u meer belasting betalen. De belangrijkste veranderingen in het kort:

  • Het heffingsvrijvermogen (het bedrag waarover u geen belasting betaalt) gaat in 2017 omhoog naar € 25.000 per persoon. Nu is dat € 24.437. Voor partners geldt het dubbele bedrag.
  • Heeft u meer dan € 25.000 aan bezittingen? Dan betaalt u daarover vermogensrendementsheffing. In 2017 zal dat 0,87% zijn. heeft u meer vermogen dan € 100.000? Dan betaalt u een hoger belastingtarief. Van € 100.000 tot 1 miljoen euro betaalt u 1,41% belasting. Daarboven betaalt u 1,65% belasting.
  • In 2016 is het belastingtarief 1,2% over uw belaste vermogen.

 

Het precieze belastingtarief wordt vanaf 2017 ieder jaar opnieuw berekend. Dat is de basis van het te verwachten rendement op uw spaargeld. Op onze website kunt u meer lezen over sparen en beleggen.

Wonen

Hypotheekrenteaftrek omlaag

De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag voor Nederlanders die meer dan € 67.072 per jaar verdienen. Zij kunnen in 2017 tot maximaal 50% aftrekken. In 2016 was dit nog 50,5% voor inkomens boven € 66.421. Het maximale percentage gaat jaarlijks in stapjes van 0,5% omlaag.

Belastingvrij schenken voor de eigen woning keert terug

De mogelijkheden rondom belastingvrij schenken worden verruimd. Vanaf 2017 is een schenking van ouders aan kinderen tot € 100.000 belastingvrij. Voorwaarde is wel dat de kinderen het geld gebruiken voor het kopen van een woning of het aflossen van een hypotheek. Bovendien moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Deze vrijstelling geldt dan niet meer alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar ook voor schenkingen buiten het gezin.

Kosten kinderopvang

De bijdrage in de kinderopvangkosten verandert
De verhoudingen in de bijdragen in de kosten van kinderopvang verandert: het aandeel van ouders daalt van 38% (in 2015) naar 30% in 2017. Het aandeel van overheid en werkgevers neemt tegelijkertijd toe van 62% naar 70%.

Pensioen

AOW-leeftijd verder omhoog

In 2017 krijgen werknemers AOW krijgen als ze 65 jaar en negen maanden zijn. Elk volgend jaar schuift de AOW-leeftijd steeds enkele maanden op. Hieronder staat een overzicht van de AOW-leeftijd tot en met 2021.

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Verhoging met 3 maanden 3 maanden 3 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden
AOW-leeftijd 65 jaar + 6 maanden
65 jaar + 9 mnd
66 jaar 66 jaar + 4 mnd 66 jaar + 8 mnd 67 jaar

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) publiceert de levensverwachting. Uiterlijk vijf jaar vóór uw AOW-ingangsdatum weet u precies wanneer u AOW gaat ontvangen. Benieuwd? Bereken uw AOW-ingangsdatum.

Overbruggingsuitkering

Heeft u een prepensioen, arbeidsongeschiktheids- of VUT-uitkering tot uw 65e en gaat u vóór 2023 AOW ontvangen? Dan is het mogelijk dat u door de verhoging van de AOW-leeftijd tussen uw 65e en uw AOW-leeftijd geen of te weinig inkomen ontvangt. U heeft dan recht op een overbruggingsuitkering. De Sociale Verzekeringsbank stuurt u een brief als u in aanmerking komt voor de overbruggingsuitkering.

Rekenhulp overbruggingsregeling AOW-gat

Op de website van de SVB kunt u bepalen of u onder de overbruggingsregeling valt. U ziet daar ook hoe hoog uw uitkering is.

Verhoging ouderenkorting

Het kabinet stelt voor om de ouderenkorting met € 215 te verhogen tot € 1.292 (in 2016: € 1.187). Dit geldt voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen tot € 36.057. Met deze verhoging van de ouderenkorting verbetert de koopkracht van pensioengerechtigden structureel.

Meer weten? Bekijk hier de uitgebreide samenvatting van de Miljoenennota 2017 (PDF).